Söktermen reto har 22 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
reto (a) [superfície] {m} jämn (a) [superfície]
reto (adj adv int n v) [perpendicular] {m} rätvinklig (adj adv int n v) [perpendicular]
reto (a) [geometria] {m} rätvinklig (a) [geometria]
reto (adj adv int n v) [perpendicular] {m} rät (adj adv int n v) [perpendicular]
reto (a) [geometria] {m} rät (a) [geometria]
reto (adj adv int n v) [perpendicular] {m} vinkelrät (adj adv int n v) [perpendicular]
reto (a) [geometria] {m} vinkelrät (a) [geometria]
reto (a) [superfície] {m} slät (a) [superfície]
reto (a) [direção] {m} rakt (a) [direção]
reto (a) [direção] {m} direkt (a) [direção]
reto (a) [superfície] {m} plan (a) [superfície] (u)
reto (a) [posição] {m} upprätt (a) [posição]
reto (a) [vertical] {m} upp (a) [vertical]
reto (a) [posição] {m} upp (a) [posição]
reto (a) [vertical] {m} upprättstående (a) [vertical]
reto (a) [posição] {m} upprättstående (a) [posição]
reto (a) [vertical] {m} rak (a) [vertical]
reto (adj adv int n v) [straight, not bent] {m} rak (adj adv int n v) [straight, not bent]
reto (a) [posição] {m} rak (a) [posição]
reto (adj adv n) [not crooked or bent] {m} rak (adj adv n) [not crooked or bent]
reto (a) [direção] {m} rak (a) [direção]
reto (a) [vertical] {m} upprätt (a) [vertical]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för reto SV Översättningar
ereto [vertical] upprätt
plano [vertical] m plan (u)
direto [vertical] omedelbar
vertical [ereto] f vertikalt