Söktermen säker har 176 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
säker (a) [absolut] salvo (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] salvo (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] salvo (a) [faktum]
säker (a) [fara] salvo (a) [fara]
säker (adj n) [not in danger] salvo (adj n) [not in danger]
SV Svenska PT Portugisiska
säker (a) [omständigheter] salvo (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] salvo (a) [plats]
säker (a) [riskera] salvo (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] salvo (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] salvo (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] certamente (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] certamente (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] certamente (a) [faktum]
säker (a) [fara] certamente (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] certamente (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] certamente (a) [plats]
säker (a) [riskera] certamente (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] certamente (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] certamente (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] indubitável (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] indubitável (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] indubitável (a) [faktum]
säker (a) [fara] indubitável (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] indubitável (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] indubitável (a) [plats]
säker (a) [riskera] indubitável (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] indubitável (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] indubitável (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] inquestionável (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] inquestionável (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] inquestionável (a) [faktum]
säker (a) [fara] inquestionável (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] inquestionável (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] inquestionável (a) [plats]
säker (a) [riskera] inquestionável (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] inquestionável (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] inquestionável (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] com certeza (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] com certeza (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] com certeza (a) [faktum]
säker (a) [fara] com certeza (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] com certeza (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] com certeza (a) [plats]
säker (a) [riskera] com certeza (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] com certeza (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] com certeza (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] sem dúvida (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] sem dúvida (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] sem dúvida (a) [faktum]
säker (a) [fara] sem dúvida (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] sem dúvida (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] sem dúvida (a) [plats]
säker (a) [riskera] sem dúvida (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] sem dúvida (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] sem dúvida (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] seguro (a) {m} [absolut]
säker (a) [berömmelse] seguro (a) {m} [berömmelse]
säker (adj adv int) [certain, reliable] seguro (adj adv int) {m} [certain, reliable]
säker (a) [faktum] seguro (a) {m} [faktum]
säker (a) [fara] seguro (a) {m} [fara]
säker (adj n) [free from risk] seguro (adj n) {m} [free from risk]
säker (a) [klok] seguro (a) {m} [klok]
säker (adj n) [not in danger] seguro (adj n) {m} [not in danger]
säker (a) [omständigheter] seguro (a) {m} [omständigheter]
säker (a) [plats] seguro (a) {m} [plats]
säker (adj n) [properly secured] seguro (adj n) {m} [properly secured]
säker (adj n) [providing protection from danger] seguro (adj n) {m} [providing protection from danger]
säker (a) [riskera] seguro (a) {m} [riskera]
säker (a) [uppförande] seguro (a) {m} [uppförande]
säker (a) [övertygelse] seguro (a) {m} [övertygelse]
säker (a) [absolut] confiante (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] confiante (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] confiante (a) [faktum]
säker (a) [fara] confiante (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] confiante (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] confiante (a) [plats]
säker (a) [riskera] confiante (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] confiante (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] confiante (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] convencido (a) {m} [absolut]
säker (a) [berömmelse] convencido (a) {m} [berömmelse]
säker (a) [faktum] convencido (a) {m} [faktum]
säker (a) [fara] convencido (a) {m} [fara]
säker (a) [omständigheter] convencido (a) {m} [omständigheter]
säker (a) [plats] convencido (a) {m} [plats]
säker (a) [riskera] convencido (a) {m} [riskera]
säker (a) [uppförande] convencido (a) {m} [uppförande]
säker (a) [övertygelse] convencido (a) {m} [övertygelse]
säker (a) [uppförande] presunçoso (a) {m} [uppförande]
säker (a) [uppförande] presumido (a) {m} [uppförande]
säker (a) [absolut] certo (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] certo (a) [berömmelse]
säker (adj adv int) [certain, reliable] certo (adj adv int) [certain, reliable]
säker (a) [faktum] certo (a) [faktum]
säker (a) [fara] certo (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] certo (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] certo (a) [plats]
säker (a) [riskera] certo (a) [riskera]
säker (adj determiner) [sure, positive, not doubting] certo (adj determiner) [sure, positive, not doubting]
säker (a) [uppförande] certo (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] certo (a) [övertygelse]
säker (adj) [unwilling to yield from a point of view etc; dogged] tenaz (adj) {f} [unwilling to yield from a point of view etc; dogged]
säker (a) [avsikt] resoluto (a) [avsikt]
säker (a) [uppförande] decidido (a) [uppförande]
säker (a) [avsikt] firme (a) [avsikt]
säker (a) [uppförande] firme (a) [uppförande]
säker (a) [absolut] definitivamente (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] definitivamente (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] definitivamente (a) [faktum]
säker (a) [fara] definitivamente (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] definitivamente (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] definitivamente (a) [plats]
säker (a) [riskera] definitivamente (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] definitivamente (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] definitivamente (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] asseguradamente (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] asseguradamente (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] asseguradamente (a) [faktum]
säker (a) [fara] asseguradamente (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] asseguradamente (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] asseguradamente (a) [plats]
säker (a) [riskera] asseguradamente (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] asseguradamente (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] asseguradamente (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] são (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] são (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] são (a) [faktum]
säker (a) [fara] são (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] são (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] são (a) [plats]
säker (a) [riskera] são (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] são (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] são (a) [övertygelse]
säker (a) [bevis] incontestável (a) [bevis]
säker (adj) [unwilling to yield from a point of view etc; dogged] teimoso (adj) [unwilling to yield from a point of view etc; dogged]
säker (a) [klok] sólido (a) [klok]
säker (a) [absolut] assegurado (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] assegurado (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] assegurado (a) [faktum]
säker (a) [fara] assegurado (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] assegurado (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] assegurado (a) [plats]
säker (a) [riskera] assegurado (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] assegurado (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] assegurado (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] auto-confiante (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] auto-confiante (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] auto-confiante (a) [faktum]
säker (a) [fara] auto-confiante (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] auto-confiante (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] auto-confiante (a) [plats]
säker (a) [riskera] auto-confiante (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] auto-confiante (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] auto-confiante (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] seguro de si (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] seguro de si (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] seguro de si (a) [faktum]
säker (a) [fara] seguro de si (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] seguro de si (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] seguro de si (a) [plats]
säker (a) [riskera] seguro de si (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] seguro de si (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] seguro de si (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] convicto (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] convicto (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] convicto (a) [faktum]
säker (a) [fara] convicto (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] convicto (a) [omständigheter]
säker (a) [plats] convicto (a) [plats]
säker (a) [riskera] convicto (a) [riskera]
säker (a) [uppförande] convicto (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] convicto (a) [övertygelse]
säker (a) [bevis] irrefutável (a) [bevis]
säker (adj) [unwilling to yield from a point of view etc; dogged] porfiado (adj) [unwilling to yield from a point of view etc; dogged]
säker (adj n) [not in danger] a salvo (adj n) [not in danger] (adj n)
säker (adj n) [properly secured] a salvo (adj n) [properly secured] (adj n)