Söktermen sammanfallande har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska PT Portugisiska
sammanfallande (n) [rum] {n} coincidência (n) {f} [rum]
SV Synonymer för sammanfallande PT Översättningar
ordagrann [överensstämmande] verbatim (adv adj n)
likformig [överensstämmande] uniforme {m}
kongruent [överensstämmande] congruente
homogen [överensstämmande] homogêneo
uniform [överensstämmande] (u farda
lik [överensstämmande] n igual {m}
likvärdig [fullt motsvarig] equivalente {m}
täckande [fullt motsvarig] cobertura {f}
träffande [fullt motsvarig] eloquente
överensstämmande [fullt motsvarig] conciliável
riktig [fullt motsvarig] correto
passande [fullt motsvarig] apropriado
korrekt [fullt motsvarig] corretamente
ekvivalent [fullt motsvarig] equivalente {m}
adekvat [fullt motsvarig] adequado
samordnad [samtidig] coordenado
synkroniserad [samtidig] em sincronia
simultan [samtidig] simultaneamente
synkron [samtidig] síncrono (adj)
liktydig [fullkomligt överensstämmande] equivalente {m}