Söktermen Sem har 21 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
sem (o) [desprovido de] tom på (o) [desprovido de]
sem (adj) [not containing fat] fettfri (adj) [not containing fat] (adj)
sem (adv) [Without the knowledge of] någon ovetandes (adv) [Without the knowledge of] (adv)
sem (adv) [Without the knowledge of] någon ovetande (adv) [Without the knowledge of] (adv)
sem (adj) [without lead] blyfri (adj) [without lead]
sem -lös
sem (adj adv n v) [with its carbon dioxide having come out of solution] avslagen (adj adv n v) [with its carbon dioxide having come out of solution]
sem (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential] värdelös (adj) [not having worth and use, without value, inconsequential]
sem (adj n) [not having any wires] trådlös (adj n) [not having any wires]
sem (o) [provisão] tom på (o) [provisão]
sem (o) [falta] tom på (o) [falta]
sem (o) [desprovido de] saknande (o) [desprovido de]
sem (o) [provisão] blottad på (o) [provisão]
sem (o) [falta] blottad på (o) [falta]
sem (o) [desprovido de] blottad på (o) [desprovido de]
sem (prep adj) [without] utan (prep adj) [without]
sem (o) [provisão] utan (o) [provisão]
sem (o) [falta] utan (o) [falta]
sem (o) [desprovido de] utan (o) [desprovido de]
sem (o) [provisão] saknande (o) [provisão]
sem (o) [falta] saknande (o) [falta]