Söktermen självklart har 22 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
självklart (adj adv int) [of course] claro (adj adv int) [of course]
självklart (adj adv int) [of course] (adj adv int) [of course] (adj adv int)
självklart (o) [övertygelse] convicto (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] naturalmente (o) [övertygelse]
självklart (adj adv int) [of course] tudo bem (adj adv int) [of course] (informal)
SV Svenska PT Portugisiska
självklart (o) [övertygelse] asseguradamente (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] definitivamente (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] indubitavelmente (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] certo (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] convencido (o) {m} [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] claro (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] de fato (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] confiante (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] seguro (o) {m} [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] sem dúvida (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] inquestionavelmente (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] inegavelmente (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] com certeza (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] positivamente (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] absolutamente (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] realmente (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] certamente (o) [övertygelse]
SV Synonymer för självklart PT Översättningar
givetvis [självfallet] naturalmente
otvivelaktigt [självfallet] decididamente
absolut [självfallet] absolutamente
säkerligen [självfallet] asseguradamente
naturligtvis [självfallet] naturalmente
spontant [av sig själv] impulsivo