Söktermen svag har 78 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
svag (a) [historia] melindroso (a) [historia]
svag (a) [kropp] tênue (a) [kropp]
svag (a) [historia] tênue (a) [historia]
svag (a) [fysiskt tillstånd] tênue (a) [fysiskt tillstånd]
svag (a) [ekonomi] tênue (a) [ekonomi]
SV Svenska PT Portugisiska
svag (a) [argument] tênue (a) [argument]
svag (a) [allmän] tênue (a) [allmän]
svag (a) [sladdrig] flácido (a) [sladdrig]
svag (a) [vikt] melindroso (a) [vikt]
svag (a) [kropp] melindroso (a) [kropp]
svag (a) [vikt] tênue (a) [vikt]
svag (a) [fysiskt tillstånd] melindroso (a) [fysiskt tillstånd]
svag (a) [ekonomi] melindroso (a) [ekonomi]
svag (a) [argument] melindroso (a) [argument]
svag (a) [allmän] melindroso (a) [allmän]
svag (a) [vikt] frágil (a) [vikt]
svag (a) [material] frágil (a) [material]
svag (a) [kropp] frágil (a) [kropp]
svag (a) [historia] frágil (a) [historia]
svag (a) [fysiskt tillstånd] frágil (a) [fysiskt tillstånd]
svag (adj) [lacking in force or ability] débil (adj) [lacking in force or ability]
svag (a) [material] quebrável (a) [material]
svag (a) [vikt] sem peso (a) [vikt]
svag (a) [kropp] sem peso (a) [kropp]
svag (a) [historia] sem peso (a) [historia]
svag (a) [fysiskt tillstånd] sem peso (a) [fysiskt tillstånd]
svag (a) [ekonomi] sem peso (a) [ekonomi]
svag (a) [argument] sem peso (a) [argument]
svag (a) [allmän] sem peso (a) [allmän]
svag (a) [vikt] débil (a) [vikt]
svag (a) [ekonomi] frágil (a) [ekonomi]
svag (a) [kropp] débil (a) [kropp]
svag (a) [historia] débil (a) [historia]
svag (a) [fysiskt tillstånd] débil (a) [fysiskt tillstånd]
svag (a) [ekonomi] débil (a) [ekonomi]
svag (a) [argument] débil (a) [argument]
svag (a) [allmän] débil (a) [allmän]
svag (adj) [Lacking in taste or vigor] insosso (adj) [Lacking in taste or vigor]
svag (adj) [lacking in force or ability] frouxo (adj) {m} [lacking in force or ability]
svag (a) [argument] pobre (a) {m} [argument]
svag (a) [ekonomi] sensível (a) [ekonomi]
svag (a) [argument] sensível (a) [argument]
svag (a) [allmän] sensível (a) [allmän]
svag (a) [sladdrig] mole (a) [sladdrig] (slang)
svag (a) [vikt] pobre (a) {m} [vikt]
svag (a) [kropp] pobre (a) {m} [kropp]
svag (a) [historia] pobre (a) {m} [historia]
svag (a) [fysiskt tillstånd] pobre (a) {m} [fysiskt tillstånd]
svag (a) [ekonomi] pobre (a) {m} [ekonomi]
svag (a) [fysiskt tillstånd] sensível (a) [fysiskt tillstånd]
svag (a) [allmän] pobre (a) {m} [allmän]
svag (a) [hjärta] sem saúde (a) [hjärta]
svag (a) [hjärta] doente (a) {m} [hjärta]
svag (a) [vikt] insignificante (a) [vikt]
svag (a) [kropp] insignificante (a) [kropp]
svag (a) [historia] insignificante (a) [historia]
svag (a) [fysiskt tillstånd] insignificante (a) [fysiskt tillstånd]
svag (a) [ekonomi] insignificante (a) [ekonomi]
svag (a) [argument] insignificante (a) [argument]
svag (a) [ekonomi] fraco (a) {m} [ekonomi]
svag (a) [argument] frágil (a) [argument]
svag (a) [allmän] frágil (a) [allmän]
svag (a) [vikt] fraco (a) {m} [vikt]
svag (a) [sladdrig] fraco (a) {m} [sladdrig]
svag (adj) [lacking in force or ability] fraco (adj) {m} [lacking in force or ability]
svag (a) [kropp] fraco (a) {m} [kropp]
svag (a) [historia] fraco (a) {m} [historia]
svag (adj) [grammar: regular in inflection] fraco (adj) {m} [grammar: regular in inflection]
svag (a) [fysiskt tillstånd] fraco (a) {m} [fysiskt tillstånd]
svag (a) [allmän] insignificante (a) [allmän]
svag (adj) [dilute, lacking in taste or potency] fraco (adj) {m} [dilute, lacking in taste or potency]
svag (a) [argument] fraco (a) {m} [argument]
svag (a) [allmän] fraco (a) {m} [allmän]
svag (a) [material] quebradiço (a) [material]
svag (a) [ljud] suave (a) [ljud]
svag (a) [vikt] sensível (a) [vikt]
svag (a) [kropp] sensível (a) [kropp]
svag (a) [historia] sensível (a) [historia]
SV Synonymer för svag PT Översättningar
utsliten [tarvlig] gammel
klar [lättflytande] klar
fadd [lättflytande] smagløs (adj)
utsvulten [klen] udhungret (adj)
ringa [på långt håll] ringe (n v)
dunkel [på långt håll] n forblommet (adj)
främmande [på långt håll] udenlandsk
avlägsen [på långt håll] fjern
flat [efterlåten] flad
tam [efterlåten] tam (adj v)
mild [lätt] sød
sakta [lågmäld] langsomt (adv)
stilla [lågmäld] berolige (adj n v)
låg [lågmäld] mørk
dålig [maktlös] dårlig
smart [enkel] smart
lätt [enkel] nem
ljum [mild] lunken
len [mild] glat
knapp [ringa] knap