Söktermen também har 14 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
também (o) [ademais] också (o) [ademais]
também (o) [além disso] också (o) [além disso]
também (adv) [in addition; besides; as well; further; too] också (adv) [in addition; besides; as well; further; too]
também (adv) [likewise] också (adv) [likewise]
também (o) [ademais] även (o) [ademais]
PT Portugisiska SV Svenska
também (o) [além disso] även (o) [além disso]
também (adv) [likewise] även (adv) [likewise]
também (o) [ademais] likaså (o) [ademais]
também (o) [além disso] likaså (o) [além disso]
também (o) [ademais] dessutom (o) [ademais]
também (o) [além disso] dessutom (o) [além disso]
também (adv) [likewise] med (adv) [likewise]
também (adv) [likewise] ock (adv) [likewise]
também (determiner pronoun adv conj) [(after a negative) as well] heller (determiner pronoun adv conj) [(after a negative) as well]

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för também SV Översättningar
ademais [outrossim] vidare
além de [outrossim] bortom