Söktermen tillstånd har 33 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
tillstånd (n v) [status or condition] {n} estado (n v) {m} [status or condition]
tillstånd (n v) [state of an object] {n} condição (n v) {f} [state of an object]
tillstånd (n v) [status or condition] {n} condição (n v) {f} [status or condition]
tillstånd (n) [utseende] {n} condição (n) {f} [utseende]
tillstånd (n) [auktorisation] {n} licença (n) {f} [auktorisation]
SV Svenska PT Portugisiska
tillstånd (n) [dokument] {n} licença (n) {f} [dokument]
tillstånd (n) [handel - rätt] {n} licença (n) {f} [handel - rätt]
tillstånd (n v) [a condition] {n} estado (n v) {m} [a condition]
tillstånd (n) [allmän] {n} estado (n) {m} [allmän]
tillstånd (n v) [health status of a patient] {n} condição (n v) {f} [health status of a patient]
tillstånd (n) [utseende] {n} estado (n) {m} [utseende]
tillstånd (n) [obehaglig situation] {n} aperto (n) {m} [obehaglig situation]
tillstånd (n) [auktorisation] {n} alvará (n) {m} [auktorisation]
tillstånd (n) [dokument] {n} alvará (n) {m} [dokument]
tillstånd (n) [handel - rätt] {n} alvará (n) {m} [handel - rätt]
tillstånd (n) [obehaglig situation] {n} apuro (n) {m} [obehaglig situation]
tillstånd {n} autorizações
tillstånd (n) [auktorisation] {n} aceitação (n) {f} [auktorisation]
tillstånd (n) [allmän] {n} condição (n) {f} [allmän]
tillstånd (n) [handel - rätt] {n} permissão (n) {f} [handel - rätt]
tillstånd (n) [dokument] {n} permissão (n) {f} [dokument]
tillstånd (n) [auktorisation] {n} permissão (n) {f} [auktorisation]
tillstånd (n) [handel - rätt] {n} autorização (n) {f} [handel - rätt]
tillstånd (n) [dokument] {n} autorização (n) {f} [dokument]
tillstånd (n) [auktorisation] {n} autorização (n) {f} [auktorisation]
tillstånd (n) [handel - rätt] {n} consentimento (n) {m} [handel - rätt]
tillstånd (n) [dokument] {n} consentimento (n) {m} [dokument]
tillstånd (n) [auktorisation] {n} consentimento (n) {m} [auktorisation]
tillstånd (n) [handel - rätt] {n} aprovação (n) {f} [handel - rätt]
tillstånd (n) [dokument] {n} aprovação (n) {f} [dokument]
tillstånd (n) [auktorisation] {n} aprovação (n) {f} [auktorisation]
tillstånd (n) [handel - rätt] {n} aceitação (n) {f} [handel - rätt]
tillstånd (n) [dokument] {n} aceitação (n) {f} [dokument]
SV Synonymer för tillstånd PT Översättningar
situation [läge] (u situação {f}
förhållanden [läge] n rumo das coisas {m}
ställning [läge] (u reputação {m}
författning [läge] (u Direito administrativo
stämning [läge] (u ambiência (n)
villkor [läge] n condição {f}
kasus [läge] (invariable caso {m}
medgivande [samtycke] n confissão {f}
tillåtelse [samtycke] (u permissão {f}
lov [samtycke] n férias {f}
löfte [samtycke] n promessa {f}
bifall [samtycke] n procuração {f}
godkännande [samtycke] n autorizações
bemyndigande [samtycke] n procuração {f}
rätt [samtycke] justiça {f}
rättighet [samtycke] (u direito {m}
frihet [samtycke] (u liberdades civis
koncession [samtycke] (u concessão {f}
skick [beskaffenhet] n posicionamento {m}
stånd [beskaffenhet] n classe {m}