Söktermen Tomar har 55 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
tomar (n v) [to bathe using a shower] duscha (n v) [to bathe using a shower]
tomar (v) [ação] ta (v) [ação]
tomar (v) [geral] ta (v) [geral]
tomar (v) [medicação] ta (v) [medicação]
tomar (v) [militar] ta (v) [militar]
tomar (v n) [military: to gain a position by force] ta (v n) [military: to gain a position by force]
tomar (v n) [to choose] ta (v n) [to choose]
tomar (v n) [to get into one's possession] ta (v n) [to get into one's possession]
tomar (v n) [to grab and move to oneself] ta (v n) [to grab and move to oneself]
tomar (v n) [to grab with the hands] ta (v n) [to grab with the hands]
tomar (v n) [to ingest medicine] ta (v n) [to ingest medicine]
tomar (v) [significado] tolka (v) [significado]
tomar (v n) [consume alcoholic beverages] dricka (v n) [consume alcoholic beverages] (u)
tomar (v n) [consume liquid through the mouth] dricka (v n) [consume liquid through the mouth] (u)
tomar (v n) [receive temporarily] låna (v n) [receive temporarily]
tomar (v) [crime] ockupera ett hus som står tomt (v) [crime]
tomar (v) [medicação] ockupera (v) [medicação]
tomar (v) [militar] ockupera (v) [militar]
tomar (v) [significado] tyda (v) [significado]
tomar (v) [militar] underkuva (v) [militar]
tomar (v) [ação] göra (v) [ação]
tomar (v) [to expose one's body to the sun] sola (v) [to expose one's body to the sun]
tomar (v) [to expose one's body to the sun] solbada (v) [to expose one's body to the sun]
tomar (v) [forças da natureza] översvämma (v) [forças da natureza]
tomar (v) [forças da natureza] överflöda (v) [forças da natureza]
tomar (n v) [to use a sauna] basta (n v) [to use a sauna]
tomar (n v) [to be wary] ta sig i akt (n v) [to be wary]
tomar (n v) [to use a sauna] bada bastu (n v) [to use a sauna] (n v)
tomar (v) [militar] inta (v) [militar]
tomar (v) [objetos] ta ifrån (v) [objetos]
tomar (v) [objetos] ta ned (v) [objetos]
tomar (n v) [to be wary] vara försiktig (n v) [to be wary]
tomar (v) [tempo] uppta (v) [tempo]
tomar (v) [cor] anta (v) [cor]
tomar (v) [geral] hugga (v) [geral]
tomar (v) [militar] beslagta (v) [militar]
tomar (v) [tempo] lägga beslag på (v) [tempo]
tomar (v) [militar] rekvirera (v) [militar]
tomar (v) [cor] (v) [cor]
tomar (v n) [to get into one's possession] (v n) [to get into one's possession]
tomar (v) [tempo] sysselsätta (v) [tempo]
tomar (v) [medicação] inta (v) [medicação]
tomar (v) [objetos] ta bort (v) [objetos]
tomar (v) [militar] besegra (v) [militar]
tomar (v n) [to choose] välja (v n) [to choose]
tomar (v n) [consume alcoholic beverages] supa (v n) [consume alcoholic beverages]
tomar (v n) [to grab and move to oneself] föra (v n) [to grab and move to oneself]
tomar (v) [geral] fatta (v) [geral]
tomar (v n) [to grab with the hands] fatta (v n) [to grab with the hands]
tomar (v) [significado] uppfatta (v) [significado]
tomar (v) [militar] erövra (v) [militar]
tomar (v n) [military: to gain a position by force] erövra (v n) [military: to gain a position by force]
tomar (v) [militar] intaga (v) [militar]
tomar (v) [geral] gripa (v) [geral]
tomar (v n) [to grab with the hands] gripa (v n) [to grab with the hands]

Portugisiska Svenska översättingar