Söktermen tryta har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska PT Portugisiska
tryta (v) [förråd] ser insuficiente (v) [förråd]
SV Synonymer för tryta PT Översättningar
fattas [felas] estar faltando
saknas [felas] estar faltando
brista [felas] estourar
mankera [felas] falhar
fallera [felas] falhar
sina [felas] seus (mp)
minska [felas] decrescer
sakna [saknas] ter saudade
torka ut [upphöra att rinna] secar
avta [upphöra att rinna] declinar
klicka [svikta] clicar
försvagas [svikta] enfraquecer
svika [svikta] deixar de
fela [fattas] errar
utebli [fattas] praticar a contumácia
vers [sjunga på sista versen] (u verso {m}