Söktermen upphäva har 33 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
upphäva (v) [annullera] invalidar (v) [annullera]
upphäva (v) [lagar] cancelar (v) [lagar]
upphäva (v) [rättsvetenskap] cancelar (v) [rättsvetenskap]
upphäva (v) [angelägenhet] revocar (v) [angelägenhet]
upphäva (v) [annullera] revocar (v) [annullera]
SV Svenska PT Portugisiska
upphäva (v) [lagar] revocar (v) [lagar]
upphäva (v) [annullera] rescindir (v) [annullera]
upphäva (v) [lagar] rescindir (v) [lagar]
upphäva (v) [repeal, annul, or declare void] rescindir (v) [repeal, annul, or declare void]
upphäva (v n) [invalidate, annul] cancelar (v n) [invalidate, annul]
upphäva (v n) [invalidate, annul] invalidar (v n) [invalidate, annul]
upphäva (v) [lagar] invalidar (v) [lagar]
upphäva (adj n v) [to make invalid or worthless] invalidar (adj n v) [to make invalid or worthless]
upphäva (v) [annullera] ab-rogar (v) [annullera]
upphäva (v) [lagar] ab-rogar (v) [lagar]
upphäva (v n) [offset, equalize] neutralizar (v n) [offset, equalize]
upphäva (v) [overksamhet] neutralizar (v) [overksamhet]
upphäva (v) [rättsvetenskap] suspender (v) [rättsvetenskap]
upphäva (v) [annullera] cancelar (v) [annullera]
upphäva (v) [angelägenhet] cancelar (v) [angelägenhet]
upphäva (adj n v) [to make invalid or worthless] anular (adj n v) {m} [to make invalid or worthless]
upphäva (v n) [to cancel] anular (v n) {m} [to cancel]
upphäva (v) [rättsvetenskap] anular (v) {m} [rättsvetenskap]
upphäva (v) [overksamhet] anular (v) {m} [overksamhet]
upphäva (v) [lagar] anular (v) {m} [lagar]
upphäva (v n) [invalidate, annul] anular (v n) {m} [invalidate, annul]
upphäva (v) [annullera] anular (v) {m} [annullera]
upphäva (v) [angelägenhet] anular (v) {m} [angelägenhet]
upphäva (v n) [to cancel] revogar (v n) [to cancel]
upphäva (v) [lagar] revogar (v) [lagar]
upphäva (v) [annullera] revogar (v) [annullera]
upphäva (v) [lagar] abolir (v) [lagar]
upphäva (v) [annullera] abolir (v) [annullera]
SV Synonymer för upphäva PT Översättningar
inställa [offentligen avskaffa] cancelar
göra slut på [offentligen avskaffa] usar todo
bannlysa [offentligen avskaffa] expatriar
förvisa [offentligen avskaffa] expatriar
annullera [offentligen avskaffa] cancelar
avlysa [offentligen avskaffa] sobrepor
bestrida [förneka] contradizer
förklara ogiltig [icke godkänna] invalidar
avslå [icke godkänna] repelir
avvisa [icke godkänna] expulsar
förkasta [icke godkänna] rejeitar
kassera [icke godkänna] livrar-se de
ogilla [icke godkänna] desgostar
omintetgöra [motverka] frustrar
göra overksam [motverka] neutralizar
paralysera [motverka] paralisar
rasera [slopa] pôr abaixo
avskaffa [ta tillbaka] sobrepor
återkalla [ta tillbaka] cassar
sluta med [avbryta] resultar em