Söktermen upplösa har 39 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
upplösa (v) [lagar] dissociar (v) [lagar]
upplösa (v) [lagar] cancelar (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] cancelar (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] rescindir (v) [annullera]
upplösa (v) [lagar] rescindir (v) [lagar]
SV Svenska PT Portugisiska
upplösa (v) [annullera] invalidar (v) [annullera]
upplösa (v) [lagar] invalidar (v) [lagar]
upplösa (v) [annullera] ab-rogar (v) [annullera]
upplösa (v) [lagar] ab-rogar (v) [lagar]
upplösa (v) [kemi] dissociar (v) [kemi]
upplösa (v) [annullera] cancelar (v) [annullera]
upplösa (v) [organisation] dissociar (v) [organisation]
upplösa (v) [kemi] decompor (v) [kemi]
upplösa (v) [lagar] decompor (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] decompor (v) [organisation]
upplösa (v) [to break up or cause to cease to exist] dispersar (v) [to break up or cause to cease to exist]
upplösa (v) [desorganisera] bagunçar (v) [desorganisera]
upplösa (v) [desorganisera] desorganizar (v) [desorganisera]
upplösa (v) [desorganisera] desordenar (v) [desorganisera]
upplösa (v) [desorganisera] fazer confusão (v) [desorganisera]
upplösa (v) [lagar] abolir (v) [lagar]
upplösa (v) [kemi] dissolver (v) [kemi]
upplösa (v) [lagar] dissolver (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] dissolver (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] pôr fim em (v) [annullera]
upplösa (v) [kemi] pôr fim em (v) [kemi]
upplösa (v) [lagar] pôr fim em (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] pôr fim em (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] abolir (v) [annullera]
upplösa (v) [kemi] abolir (v) [kemi]
upplösa (v) [annullera] dissolver (v) [annullera]
upplösa (v) [organisation] abolir (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] revogar (v) [annullera]
upplösa (v) [kemi] revogar (v) [kemi]
upplösa (v) [lagar] revogar (v) [lagar]
upplösa (v) [organisation] revogar (v) [organisation]
upplösa (v) [annullera] anular (v) {m} [annullera]
upplösa (v) [lagar] anular (v) {m} [lagar]
upplösa (v) [organisation] anular (v) {m} [organisation]
SV Synonymer för upplösa PT Översättningar
klippa av [hastigt avsluta] cortar
stoppa [hastigt avsluta] remendar
hejda [hastigt avsluta] limitar
inställa [hastigt avsluta] cancelar
upphöra med [hastigt avsluta] parar
avbryta [hastigt avsluta] cancelar
utreda [förbereda nedläggandet av] pesquisar
göra slut på [förbereda nedläggandet av] usar todo
likvidera [förbereda nedläggandet av] eliminar
avveckla [förbereda nedläggandet av] desmontar
befria från [lätta] liberar de
lindra [lätta] aliviar
få bukt med [lätta] tratar com
smälta [lätta] digerir
avlägsna [lätta] partir
driva bort [lätta] empurrar para fora
skingra [lätta] dissolver
uppdela [uppdela i beståndsdelar] classificar
undersöka [uppdela i beståndsdelar] testar
förklara [uppdela i beståndsdelar] explicar