Söktermen vackla har 76 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
vackla (v) [nedsättande] flutuar (v) [nedsättande]
vackla (v) [rörelse] titubear (v) [rörelse]
vackla (v) [nedsättande] titubear (v) [nedsättande]
vackla (v) [mod] titubear (v) [mod]
vackla (v) [mentalt tillstånd] titubear (v) [mentalt tillstånd]
SV Svenska PT Portugisiska
vackla (v) [gående] titubear (v) [gående]
vackla (v) [föremål] titubear (v) [föremål]
vackla (v) [beslut] titubear (v) [beslut]
vackla (v) [allmän] titubear (v) [allmän]
vackla (v) [rörelse] flutuar (v) [rörelse]
vackla (v) [tveka] titubear (v) [tveka]
vackla (v) [mentalt tillstånd] flutuar (v) [mentalt tillstånd]
vackla (v) [gående] flutuar (v) [gående]
vackla (v) [föremål] flutuar (v) [föremål]
vackla (v) [allmän] flutuar (v) [allmän]
vackla (v) [tveka] vacilar (v) [tveka] (slang)
vackla (v) [rörelse] vacilar (v) [rörelse] (slang)
vackla (v) [nedsättande] vacilar (v) [nedsättande] (slang)
vackla (v) [mod] vacilar (v) [mod] (slang)
vackla (n v) [to begin to doubt and waver in purposes] hesitar (n v) [to begin to doubt and waver in purposes]
vackla (v) [rörelse] menear (v) [rörelse]
vackla (n v) [to move to one side and the other, as if about to fall, in standing or walking] cambalear (n v) [to move to one side and the other, as if about to fall, in standing or walking]
vackla (v) [rörelse] cambalear (v) [rörelse]
vackla (v) [nedsättande] cambalear (v) [nedsättande]
vackla (v) [mentalt tillstånd] cambalear (v) [mentalt tillstånd]
vackla (v) [gående] cambalear (v) [gående]
vackla (v) [föremål] cambalear (v) [föremål]
vackla (v) [allmän] cambalear (v) [allmän]
vackla (v) [tveka] hesitar (v) [tveka]
vackla (v) [mentalt tillstånd] vacilar (v) [mentalt tillstånd] (slang)
vackla (v) [rörelse] hesitar (v) [rörelse]
vackla (v) [nedsättande] hesitar (v) [nedsättande]
vackla (v) [mentalt tillstånd] hesitar (v) [mentalt tillstånd]
vackla (v) [gående] hesitar (v) [gående]
vackla (v) [föremål] hesitar (v) [föremål]
vackla (v) [beslut] hesitar (v) [beslut]
vackla (v) [allmän] hesitar (v) [allmän]
vackla (v) [mod] fraquejar (v) [mod]
vackla (v) [tveka] retardar (v) [tveka]
vackla (v) [gående] perder o equilíbrio (v) [gående]
vackla (v) [föremål] perder o equilíbrio (v) [föremål]
vackla (v) [allmän] perder o equilíbrio (v) [allmän]
vackla (v) [rörelse] balançar (v) [rörelse]
vackla (v) [nedsättande] balançar (v) [nedsättande]
vackla (v) [mentalt tillstånd] balançar (v) [mentalt tillstånd]
vackla (v) [gående] balançar (v) [gående]
vackla (v) [föremål] balançar (v) [föremål]
vackla (v) [allmän] balançar (v) [allmän]
vackla (v) [mentalt tillstånd] perder o equilíbrio (v) [mentalt tillstånd]
vackla (v) [beslut] retardar (v) [beslut]
vackla (v) [rörelse] variar (v) [rörelse]
vackla (v) [nedsättande] variar (v) [nedsättande]
vackla (v) [mentalt tillstånd] variar (v) [mentalt tillstånd]
vackla (v) [gående] variar (v) [gående]
vackla (v) [föremål] variar (v) [föremål]
vackla (v) [allmän] variar (v) [allmän]
vackla (v) [tveka] fazer rodeios (v) [tveka]
vackla (v) [allmän] oscilar (v) [allmän]
vackla (v) [gående] vacilar (v) [gående] (slang)
vackla (v) [föremål] vacilar (v) [föremål] (slang)
vackla (v) [beslut] vacilar (v) [beslut] (slang)
vackla (v) [allmän] vacilar (v) [allmän] (slang)
vackla (v) [rörelse] oscilar (v) [rörelse]
vackla (v) [nedsättande] oscilar (v) [nedsättande]
vackla (v) [mentalt tillstånd] oscilar (v) [mentalt tillstånd]
vackla (v) [gående] oscilar (v) [gående]
vackla (v) [föremål] oscilar (v) [föremål]
vackla (v) [beslut] fazer rodeios (v) [beslut]
vackla (v) [rörelse] desequilibrar-se (v) [rörelse]
vackla (v) [nedsättande] desequilibrar-se (v) [nedsättande]
vackla (v) [mentalt tillstånd] desequilibrar-se (v) [mentalt tillstånd]
vackla (v) [gående] desequilibrar-se (v) [gående]
vackla (v) [föremål] desequilibrar-se (v) [föremål]
vackla (v) [allmän] desequilibrar-se (v) [allmän]
vackla (v) [rörelse] perder o equilíbrio (v) [rörelse]
vackla (v) [nedsättande] perder o equilíbrio (v) [nedsättande]
SV Synonymer för vackla PT Översättningar
tveka [ha beslutssvårigheter] hesitate
balansera [svänga] poise
gunga [svänga] (u rock
vagga [svänga] cradle
vingla [svänga] wobble
oscillera [svänga] oscillate
variera [svänga] vary
pendla [svänga] commute
slingra [vingla] roll
stappla [vingla] stagger
kryssa [vingla] cruise
ragla [vingla] stagger
digna [signa] sink down
svimma [signa] faint
vibrera [skälva] vibrate
darra [skälva] quaver
dallra [skälva] twang
bäva [skälva] shake
vältra [skälva] welter
hoppa [skälva] jump