Söktermen ytlig har 35 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
ytlig (a) [konversation] superficial (a) [konversation]
ytlig (a) [konversation] corrido (a) [konversation]
ytlig (a) [kunskap] corrido (a) [kunskap]
ytlig (a) [skada] corrido (a) [skada]
ytlig (a) [uppförande] corrido (a) [uppförande]
SV Svenska PT Portugisiska
ytlig (a) [aktion] superficial (a) [aktion]
ytlig (adj n v) [concerned mainly with superficial matters] superficial (adj n v) [concerned mainly with superficial matters]
ytlig (adj n v) [extending not far downward] superficial (adj n v) [extending not far downward]
ytlig (a) [hastig] superficial (a) [hastig]
ytlig (a) [hastig] corrido (a) [hastig]
ytlig (a) [kunskap] superficial (a) [kunskap]
ytlig (adj n) [shallow, lacking substance] superficial (adj n) [shallow, lacking substance]
ytlig (a) [skada] superficial (a) [skada]
ytlig (a) [uppförande] superficial (a) [uppförande]
ytlig (adj n v) [having little depth and significantly less deep than wide] raso (adj n v) {m} [having little depth and significantly less deep than wide]
ytlig (a) [aktion] impensado (a) [aktion]
ytlig (a) [hastig] impensado (a) [hastig]
ytlig (adj n v) [lacking interest or substance] desinteressante (adj n v) [lacking interest or substance] (adj n v)
ytlig (a) [skada] rápido (a) [skada]
ytlig (a) [konversation] banal (a) [konversation]
ytlig (a) [kunskap] banal (a) [kunskap]
ytlig (a) [skada] banal (a) [skada]
ytlig (a) [uppförande] banal (a) [uppförande]
ytlig (a) [aktion] rápido (a) [aktion]
ytlig (a) [hastig] rápido (a) [hastig]
ytlig (a) [konversation] rápido (a) [konversation]
ytlig (a) [kunskap] rápido (a) [kunskap]
ytlig (a) [hastig] banal (a) [hastig]
ytlig (a) [uppförande] rápido (a) [uppförande]
ytlig (a) [hastig] leve (a) [hastig]
ytlig (a) [konversation] leve (a) [konversation]
ytlig (a) [kunskap] leve (a) [kunskap]
ytlig (a) [skada] leve (a) [skada]
ytlig (a) [uppförande] leve (a) [uppförande]
ytlig (a) [aktion] corrido (a) [aktion]
SV Synonymer för ytlig PT Översättningar
lätt [sorglös] nem
ljum [kallsinnig] lunken
ointresserad [kallsinnig] uinteresseret (adj)
opålitlig [hållningslös] upålidelig (adj)
osäker [slarvigt hopkommen] dobbelttydig (adj)
hafsig [slarvigt hopkommen] forhastet (adj adv)
bekymmerslös [försumlig] ubekymret
onaturlig [låtsad] unaturlig (adj)
fåfäng [låtsad] nytteløs (adj)
tråkig [fadd] kedelig
grund [fadd] (u fundament (n)
vulgär [fadd] gemen (adj)
hänsynslös [nonchalant] skånselsløs (adj)
syndig [jordisk] syndig (adj)
gudlös [jordisk] gudløs (adj)
världslig [jordisk] verdslig (adj n)
tom [flärdfull] tom
tvetydig [lättfärdig] dobbelttydig (adj)
kvick [snabb] hurtig
plötslig [snabb] pludselig