Söktermen ytterligare har 10 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
ytterligare (o) [intensifierande ord] ainda assim (o) [intensifierande ord]
ytterligare (o) [intensifierande ord] mais (o) [intensifierande ord]
ytterligare (a) [information] mais específico (a) [information]
ytterligare (a) [information] mais detalhado (a) [information]
ytterligare (a) [information] suplementar (a) [information]
SV Svenska PT Portugisiska
ytterligare (a) [information] adicional (a) [information]
ytterligare (o) [intensifierande ord] mesmo assim (o) [intensifierande ord]
ytterligare (a) [information] extra (a) [information]
ytterligare (v n adv conj) [in addition] ainda (v n adv conj) [in addition]
ytterligare (o) [intensifierande ord] ainda (o) [intensifierande ord]
SV Synonymer för ytterligare PT Översättningar
annars [för övrigt] sino
dessutom [för övrigt] además
övrig [för övrigt] restante
jämte [och] salvo
med [och] por
därtill [och] además
ändå [ännu] aún así (adv)
än [ännu] aun
annorlunda [skiljaktig] diferente
särskild [skiljaktig] particular {m}
olika [skiljaktig] varios
alternativ [skiljaktig] n alternativa {f}
annan [skiljaktig] otras
mera [längre] más
vidare [längre] por otra parte
extra [dessutom] adicional
för övrigt [därjämte] por otra parte
också [därjämte] además
även [därjämte] hasta
likaledes [därjämte] de la misma manera