Söktermen ytterligare har 10 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
ytterligare (o) [intensifierande ord] ainda assim (o) [intensifierande ord]
ytterligare (o) [intensifierande ord] mais (o) [intensifierande ord]
ytterligare (a) [information] mais específico (a) [information]
ytterligare (a) [information] mais detalhado (a) [information]
ytterligare (a) [information] suplementar (a) [information]
SV Svenska PT Portugisiska
ytterligare (a) [information] adicional (a) [information]
ytterligare (o) [intensifierande ord] mesmo assim (o) [intensifierande ord]
ytterligare (a) [information] extra (a) [information]
ytterligare (v n adv conj) [in addition] ainda (v n adv conj) [in addition]
ytterligare (o) [intensifierande ord] ainda (o) [intensifierande ord]
SV Synonymer för ytterligare PT Översättningar
annars [för övrigt] por outro lado
dessutom [för övrigt] depois
övrig [för övrigt] de sobra
jämte [och] salvo
med [och] junto {m}
därtill [och] além disso
ändå [ännu] contudo
än [ännu] do que
annorlunda [skiljaktig] diverso
särskild [skiljaktig] diferente {m}
olika [skiljaktig] variado
alternativ [skiljaktig] n alternativo
annan [skiljaktig] outro
mera [längre] mais
vidare [längre] ademais
extra [dessutom] auxiliar {m}
för övrigt [därjämte] ademais
också [därjämte] além de
även [därjämte] além de
likaledes [därjämte] igualmente