Söktermen ytterligare har 10 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
ytterligare (o) [intensifierande ord] ainda assim (o) [intensifierande ord]
ytterligare (o) [intensifierande ord] mais (o) [intensifierande ord]
ytterligare (a) [information] mais específico (a) [information]
ytterligare (a) [information] mais detalhado (a) [information]
ytterligare (a) [information] suplementar (a) [information]
SV Svenska PT Portugisiska
ytterligare (a) [information] adicional (a) [information]
ytterligare (o) [intensifierande ord] mesmo assim (o) [intensifierande ord]
ytterligare (a) [information] extra (a) [information]
ytterligare (v n adv conj) [in addition] ainda (v n adv conj) [in addition]
ytterligare (o) [intensifierande ord] ainda (o) [intensifierande ord]
SV Synonymer för ytterligare PT Översättningar
annars [för övrigt] senão
dessutom [för övrigt] além disso
övrig [för övrigt] restante {m}
jämte [och] afora de
med [och] dentro
därtill [och] além disso
ändå [ännu] mesmo assim
än [ännu] ainda
annorlunda [skiljaktig] diferente {m}
särskild [skiljaktig] específico
olika [skiljaktig] vários
alternativ [skiljaktig] n alternativa {f}
annan [skiljaktig] outro
mera [längre] mais
vidare [längre] ainda por cima
extra [dessutom] extra
för övrigt [därjämte] casualmente
också [därjämte] também
även [därjämte] nem sequer
likaledes [därjämte] similarmente (adv)