Svenska Slovenska
Mexikanska golfen Mehiški zaliv
Mexikanska kriget Ameriško-mehiška vojna
Mexiko Mehika
Mexikos fotbollslandslag Mehiška nogometna reprezentanca
Mexikos Grand Prix Velika nagrada Mehike
Mexikos herrlandslag i fotboll Mehiška nogometna reprezentanca
Mezzosopran Mezzosopran
Međugorje Medžugorje
MG MG
MH MH
Mi Reflejo Christina Aguilera
Mia Čorak Slavenska Mia Čorak
Miami Miami
Michael Adams Michael James Adams
Michael Andretti Michael Andretti
Michael Bajus Michael Baius
Michael Ballack Michael Ballack
Michael Balzary Bolhe
Michael Faraday Michael Faraday
Michael Greis Michael Greis
Michael Haneke Michael Haneke
Michael Jackson Michael Jackson
Michael Johnson Michael Johnson
Michael Jordan Michael Jordan
Michael Schumacher Michael Schumacher
Michael Way Mikey Way
Michael Wittmann Michael Wittmann
Michail Bakunin Mihail Bakunin
Michail Barclay de Tolly Mihail Bogdanovič Barclay de Tolly
Michail Bulgakov Mihail Afanasjevič Bulgakov
Michail Glinka Mihail Glinka
Michail Gorbatjov Mihail Sergejevič Gorbačov
Michail Kalasjnikov Mihail Timofejevič Kalašnikov
Michail Kalinin Mihail Ivanovič Kalinin
Michail Kutuzov Mihail Ilarionovič Kutuzov
Michail Tuchatjevskij Mihail Nikolajevič Tuhačevski
Michal Šanda Michal Šanda
Michel Aoun Michel Aun
Michel de Montaigne Michel Eyquem de Montaigne
Michel Foucault Michel Foucault
Michel Gondry Michel Gondry
Michel Ney Michel Ney
Michelangelo Michelangelo
Michelangelo Buonarroti Michelangelo
Michele Alboreto Michele Alboreto
Michelin Michelin
Michigan Michigan
Michigansjön Michigan
Mick Jagger Mick Jagger
Microcontroller Mikrokontroler
Microsoft Microsoft
Microsoft Corporation Microsoft
Microsoft Excel Microsoft Excel
Microsoft Internet Explorer Microsoft Internet Explorer
Microsoft Office Microsoft Office
Microsoft Paint Barvati
Microsoft Windows Microsoft Windows
Microsoft Word Microsoft Word
Mictlantecuhtli Mictlantecuhtli
middag kosilo
Middle-earth Role Playing Gospodar prstanov
Midgar Gaja
Midgård Srednji svet
MIDI MIDI
Midi-Pyrénées Jug-Pireneji
midnatt polnoč
Miguel Angel Guerra Miguel Ángel Guerra
Miguel Cervantes Miguel de Cervantes
Miguel Indurain Miguel Indurain
Miguel Ángel Asturias Miguel Angel Asturias
mijöskydd i företaget ukrepi za varstvo okolja v podjetju
Mika Häkkinen Mika Häkkinen
Mika Salo Mika Salo
Mikael Mihael
Mikael I av Ryssland Mihael
Mike Hawthorn Mike Hawthorn
Mike Oldfield Mike Oldfield
Mike Parkes Mike Parkes
Mike Shinoda Mike Shinoda
Mikko Kozarowitsky Mikko Kozarowitsky
Mikojan-Gurevitj Mikojan-Gurevič
mikrob mikrob
mikrobiologi mikrobiologija
mikrobiologisk analys mikrobiološka analiza
mikrodator mikroračunalnik
Mikroekonomi Mikroekonomija
mikroekosystem mikroekosistem
mikroelektronik mikroelektronika
mikrofiltrering mikrofiltracija
Mikrofon Mikrofon
mikroförorening mikroonesnaževalo
mikroklimat mikroklima
mikroklimatologi mikroklimatologija
Mikronesien Mikronezija
Mikronesiens federerade stater Zvezne države Mikronezije
mikroorganism mikroorganizem
Mikroprocessor Procesor
Mikroskop Mikroskop
Mikroskopet Mikroskop
Mikrosoft Microsoft
mikrovåg mikroval
Mikrovågsugn Mikrovalovna pečica
Milan Milano
Milan Baroš Milan Baroš
Milano Milano
mildra ublažiti
mildrande åtgärd omilitveni ukrep
Miles Davis Miles Davis
Mileva Marić Mileva Marić
Milij Balakirev Milij Balakirev
militär oborožene sile
Militär anläggning Vojaška baza
militär lufttrafik vojaški zračni promet
Militär operation Vojaška operacija
militär styrka oborožene sile
militär utrustning vojaška oprema
militära aspekter vojaški vidiki
Militärförband Vojaške formacije
Militärhistoria Vojna zgodovina
Militärjunta Diktatura
militärt område vojaška cona
Militärteknik Bojna sredstva
miljard milijarda
miljon milijon
miljö okolje
Miljö -n -er Sreda
miljö och hälsa higiena okolja
miljö- och hälsoskydd varovanje zdravja pred vplivi okolja
miljöanalys okoljska analiza
miljöanpassad arkitektur okolju prijazna arhitektura
miljöanpassad turism ekoturizem
miljöanpassning ekološka prilagoditev
miljöansvar okoljska odgovornost
miljöansvarigt förhållande odgovorno vedenje do okolja
miljöaspekt av bebyggelser okoljski vidik naselij
miljöavgifter okoljski davek
miljöbedömning ocena ekoloških razmer
miljöbetingad sjukdom z okoljem povezana bolezen
miljöbevarande ohranjanje okolja
miljöbidrag okoljska subvencija
miljöbrott okoljski kriminal
miljöbrottlag okoljsko kazensko pravo
miljöbrottslighet okoljski kriminal
miljöbörs okoljska borza
miljöcertifiering okoljski pregled
miljödata podatki o okolju
miljöekonomiska frågor okoljskogospodarska vprašanja
miljöetik okoljska etika
miljöfarlig export av kemikalier izvoz nevarnih kemikalij
miljöfarlig soptipp odlagališče nevarnih odpadkov
miljöfarliga föroreningar nevarnost zaradi onesnaževal
miljöfarligt arbetsmaterial nevarna snov
miljöfarligt avfall nevarni odpadki
miljöfarligt ämne nevarna snov
miljöfientlig firma okolju neprilagojeno podjetje
miljöfonder okoljski sklad
miljöforskning ekologija
miljöförenlighet okoljska neoporečnost
miljöföretag podjetje za okoljsko svetovanje
miljöföroreningar onesnaževalo
miljöförstöring degradacija okolja
miljöförstöringsstraff kazen za povzročitev okoljske škode
miljöförsummelse okolju neustrezno ravnanje
miljöförändring spremembe v okolju
miljöhistoria okoljska zgodovina
miljöindex seznam okoljske literature
miljöindikator okoljski kazalec
miljöindustri dejavnosti za varstvo okolja
miljöinformatik okoljska informatika
miljöinformation okoljske informacije
miljöinformationsnät mreža okoljskih informacij
miljöinformationssystem okoljski informacijski sistem
miljöinsikt zaznavanje okolja
miljöinvestering okoljska naložba
miljökatastrof ekološka katastrofa
miljökemi okoljska kemija
miljökoncept okoljski koncept
miljökonsekvens vpliv na okolje
miljökonsekvensbeskrivning presoja vplivov na okolje
miljökonsekvensstudie študija vplivov na okolje
miljökonsekvensutredning presoja vplivov na okolje
miljökostnader okoljski stroški
miljökriterier okoljski kriterij
miljökvalitetskriterium kriterij kakovosti okolja
miljökvalitetsmål cilj kakovosti okolja
miljökvalité kakovost okolja
miljökänsligt område ekološko občutljivo območje
miljölagstiftningsförfarande okoljski zakonodajni proces
miljömarknad okoljski trg
miljömedborgarskap okoljsko državljanstvo
miljömedicin okoljska medicina
miljömedvetande okoljska ozaveščenost
miljömedveten kultur okoljska kultura
miljömuseum ekomuzej
miljömärke ekonalepka
miljömärkning ekološko označevanje
miljöområde ekološko območje
miljöplan načrt varstva okolja
miljöplanering okoljsko načrtovanje
miljöpolicy okoljska politika
miljöpolitik okoljska politika
miljöpolitiskt instrument inštrument okoljske politike
miljöpris okoljska spodbuda
miljöprogram okoljski program
miljöpsykologi okoljska psihologija
miljöpåverkningar från rekreationaktiviteter vpliv rekreacije na okolje
miljöpåverkningar från transporter vpliv prometa na okolje
miljörapport okoljsko poročilo
miljörevision okoljski pregled
miljöräkenskaper okoljsko računovodstvo
miljöskada škoda
miljöskatt okoljski davek
miljöskyddsförening društvo za varstvo okolja
miljöskyddsförordning predpisi s področja varstva okolja
miljöskyddskostnader stroški varstva okolja
miljöskyddslag zakon s področja varstva okolja
miljöskyddslagstiftning okoljska zakonodaja
miljöskyddslagstiftning göllande jordbruk okoljska zakonodaja na področju kmetijstva
miljöskyddsnämnd agencija za varstvo okolja