Söktermen ord har 3 resultat
SV Svenska SL Slovenska
ord {n} beseda {f}
ord (n v int) [promise] {n} beseda (n v int) {f} [promise]
ord (n v int) [promise] {n} častna beseda (n v int) {f} [promise]
SV Synonymer för ord SL Översättningar
uttryck [term] n izraz {m}
ed [loven] (u prisega {f}
garanti [loven] (u garancija (n v)
avtal [loven] n pogodba
tanke [yttrande] (u misel {f}
fras [yttrande] (u poved (n v)
tal [yttrande] n govor {m}
text [yttrande] (u text (n v)
namn [glosa] n ime {n}
version [skrift] (u verzija {f}