Söktermen an toàn har 11 resultat
VI Vietnamesiskt SV Svenska
an toàn (adj n) [baseball: in the base] (adj n) säker (adj n) [baseball: in the base]
an toàn (adj n) [free from risk] (adj n) säker (adj n) [free from risk]
an toàn (adj n) [not in danger] (adj n) säker (adj n) [not in danger]
an toàn (adj n) [providing protection from danger] (adj n) säker (adj n) [providing protection from danger]
an toàn (n) [condition of not being threatened] (adj n) säkerhet (n) [condition of not being threatened] (u)
VI Vietnamesiskt SV Svenska
an toàn (n) [condition or feeling of being safe] (adj n) säkerhet (n) [condition or feeling of being safe] (u)
an toàn (adj n) [not in danger] (adj n) trygg (adj n) [not in danger]
an toàn (n) [condition of not being threatened] (adj n) trygghet (n) [condition of not being threatened] (u)
an toàn (adj n) [free from risk] (adj n) riskfri (adj n) [free from risk]
an toàn (adj n) [not in danger from a specified source of harm] (adj n) -säker (adj n) [not in danger from a specified source of harm] (adj n)
an toàn (n) [condition of not being threatened] (adj n) trygghetskänsla (n) [condition of not being threatened] (n)

VI SV Översättningar för an

ăn (v) [consume] äta (v) [consume]