Söktermen befolkning har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska VI Vietnamesiskt
befolkning (u) dân số
SV Synonymer för befolkning VI Översättningar
folk [invånare] n Menschen (m)
medborgare [invånare] (u Staatsangehöriger {m}
inbyggare [invånare] (u Einwohnerin {f}
folkmängd [invånare] Gedränge {n}
invånarantal [invånare] Einwohnerzahl {f}
population [invånare] Volk {n}
undersåte [statsborgare] (u Subjekt {n}
landsman [statsborgare] (u Landbewohnerin (n)
inföding [statsborgare] (u Eingeborene {m}
invånare [statsborgare] (u Bewohnerin {f}
rike [folk] n Staat {m}
stat [folk] (u Land {n}
land [folk] n Anbaufläche {f}
folkslag [folk] Volk {n}
nationalitet [folk] (u Nationalität {f}
nation [folk] (u Nation {f}
boende [inbyggare] Bewohnerin {f}