Söktermen bit har 2 resultat
SV Svenska VI Vietnamesiskt
bit (u) mảnh
SV Synonymer för bit VI Översättningar
stycke [sektion] n mảnh
moment [sektion] n việc quan trọng
del [sektion] (u phần
kapitel [sektion] n chương
visa [melodi] bài hát
sång [melodi] (u bài hát
tomt [kolonilott] (u vườn rau (n v adj)
parti [del] n đảng
mening [ställe] (u ý kiến
örhänge [musikstycke] n khuyên tai (n)
flaga [flisa] (u vảy (n v)
smula [portion] (u mảnh vụn (n v)
insats [portion] (u nỗ lực
tugga [munsbit] (u nhá (n v)
beta [munsbit] bêta (adj n v)
intet [dugg] (invariable không cái gì
spån [splittra] n mùn cưa (n)
skiva [splittra] đĩa
droppe [litet stycke] (u giọt nhỏ
tår [litet stycke] (u giọt lệ (v n)
VI Vietnamesiskt SV Svenska
Bit Bit