Söktermen Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên har 2 resultat
Hoppa till
VIVietnamesisktSVSvenska
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nordkorea
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên(proper)[country in East Asia (official name)] Demokratiska Folkrepubliken Korea(proper)[country in East Asia (official name)]

VISVÖversättningar för cộng

cộng(v n)[to perform the arithmetical operation of addition, to add up](v n) addera(v n)[to perform the arithmetical operation of addition, to add up]
cộng(v n)[to perform the arithmetical operation of addition, to add up](v n) summera(v n)[to perform the arithmetical operation of addition, to add up]
cộng(v n)[to perform the arithmetical operation of addition, to add up](v n) lägga ihop(v n)[to perform the arithmetical operation of addition, to add up]

VISVÖversättningar för chủ

VISVÖversättningar för tiên

tiên(n)[mythical being](n) älva(n)[mythical being](u)
tiên(n)[mythical being](n) fe(n)[mythical being](u)