Söktermen har 9 resultat
SV Svenska VI Vietnamesiskt
(adv conj pronoun n) [at such time as] khi (adv conj pronoun n) [at such time as]
(adv adj n) [in that case] thì (adv adj n) [in that case]
(adv adj n) [in that case] vậy thì (adv adj n) [in that case]
(adv adj n) [at that time] khi ấy (adv adj n) [at that time] (adv adj n)
(adv adj n) [at that time] khi đó (adv adj n) [at that time] (adv adj n)
SV Svenska VI Vietnamesiskt
(adv adj n) [at that time] lúc đó (adv adj n) [at that time] (adv adj n)
(adv adj n) [at that time] lúc ấy (adv adj n) [at that time] (adv adj n)
(adv adj n) [at that time] hồi đó (adv adj n) [at that time] (adv adj n)
(adv adj n) [in that case] thế thì (adv adj n) [in that case] (adv adj n)
SV Synonymer för VI Översättningar
i så fall [under sådana förhållanden] vậy thì
eftersom [under sådana förhållanden] bởi vì
alltså [under sådana förhållanden] vậy thì