Söktermen harmoni har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska VI Vietnamesiskt
harmoni (u) hòa bình
harmoni (u) hoà bình
SV Synonymer för harmoni VI Översättningar
klang [ljud] (u tom {m}
ton [ljud] (u fonação (n v)
behärskning [jämvikt] sangue-frio
sinnesfrid [jämvikt] paz {f}
stabilitet [jämvikt] (u estabilidade {f}
avvägning [jämvikt] equilíbrio {m}
balans [jämvikt] (u saldo {m}
motsvarighet [samstämmighet] (u equivalente {m}
enhällighet [samstämmighet] (u unanimidade {f}
likhet [samstämmighet] (u igualdade {f}
analogi [samstämmighet] (u analogia {f}
parallell [samstämmighet] (u paralelo {m}
trohet [samstämmighet] (u lealdade {f}
överensstämmelse [samstämmighet] (u homologação {f}
enighet [ömsesidig förståelse] (u acordo {m}
sammanhållning [ömsesidig förståelse] coesão {f}
samförstånd [ömsesidig förståelse] n trato {m}
sinnesro [balans] paz {f}
lugn [balans] n calma {f}
frid [balans] paz {f}