Söktermen nói chuyện har 3 resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
nói chuyện (n v) [to communicate by speech] tala (n v) [to communicate by speech]
nói chuyện (n v) [to communicate by speech] snacka (n v) [to communicate by speech]
nói chuyện (n v) [to communicate by speech] prata (n v) [to communicate by speech]

VI SV Översättningar för nói

nói (v n) [to append, as a statement] tillägga (v n) [to append, as a statement]
nói säga
nói (n v) [to communicate by speech] tala (n v) [to communicate by speech]
nói (n v) [to communicate by speech] snacka (n v) [to communicate by speech]
nói (n v) [to communicate by speech] prata (n v) [to communicate by speech]

VI SV Översättningar för chuyện

chuyện (n) [account of events] historia (n) [account of events] (u)
chuyện (n) [account of events] berättelse (n) [account of events] (u)