Söktermen nhà biên kịch har 2 resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
nhà biên kịch (n) [one who writes for the screen] (n) manusförfattare (n) [one who writes for the screen] (u)
nhà biên kịch (n) [one who writes for the screen] (n) filmförfattare (n) [one who writes for the screen] (n)

VI SV Översättningar för nhà

nhà hus {n}
nhà hem {n}
nhà (n v) [husband or wife] äkta maka (n v) [husband or wife]
nhà (n v) [husband or wife] äkta make (n v) [husband or wife]

VI SV Översättningar för kịch

kịch (n) [composition] drama (n) {n} [composition]