Söktermen person har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska VI Vietnamesiskt
person (u) người ('for people')
SV Synonymer för person VI Översättningar
individ [människa] (u individuo {m}
man [människa] (u uno {m}
figur [parti] (u figura {f}
typ [parti] (u tipo {m}
organism [väsen] (u organismos
skapelse [väsen] (u creación {f}
människa [väsen] (u humana
kreatur [väsen] n ser viviente {m}
existens [väsen] (u existencia {f}
varelse [väsen] (u criatura {f}
ande [varelse] (u genio {m}
väsen [varelse] (invariable criatura {f}
exemplar [enskild] n ejemplar {m}