Söktermen thứ bảy har 2 resultat
Hoppa till
VIVietnamesisktSVSvenska
thứ bảy(n adv)[day of the week] lördag(n adv)[day of the week](u)
thứ bảy(adj n)[ordinal form of the number seven] sjunde(adj n)[ordinal form of the number seven](invariable)

VISVÖversättningar för thứ

thứ(adj n v)[second (numeral)] andra(adj n v)[second (numeral)]
thứ(n)[that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept] sak(n)[that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept](u)
thứ(n)[that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept] ting(n){n}[that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept]

VISVÖversättningar för bảy

bảy(num n)[cardinal number 7] sju(num n)[cardinal number 7]