Söktermen thứ bậc har 2 resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
thứ bậc (n v) [layer or rank] (n v) lager (n v) {n} [layer or rank]
thứ bậc (n v) [layer or rank] (n v) skikt (n v) {n} [layer or rank]

VI SV Översättningar för thứ

thứ (adj n v) [second (numeral)] andra (adj n v) [second (numeral)]
thứ (n) [that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept] sak (n) [that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept] (u)
thứ (n) [that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept] ting (n) {n} [that which is considered to exist as a separate entity, object, quality or concept]

VI SV Översättningar för bậc

bậc (n v) [layer or rank] (n v) lager (n v) {n} [layer or rank]
bậc (n v) [layer or rank] (n v) skikt (n v) {n} [layer or rank]