Söktermen vậy thì har 4 resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
vậy thì (adv) [for that or this reason; for that] därför (adv) [for that or this reason; for that]
vậy thì (adv adj n) [in that case] (adv adj n) [in that case]
vậy thì (adv adj n) [in that case] alltså (adv adj n) [in that case]
vậy thì (adv adj n) [in that case] i så fall (adv adj n) [in that case]

VI SV Översättningar för vậy

vậy (adv) [to a particular extent] (adv) [to a particular extent]
vậy (conj adv adj int n) [to a particular extent] (conj adv adj int n) [to a particular extent]

VI SV Översättningar för thì

thì (adv adj n) [in that case] (adv adj n) [in that case]
thì (adv adj n) [in that case] alltså (adv adj n) [in that case]
thì (adv adj n) [in that case] i så fall (adv adj n) [in that case]