Söktermen xắc xô har ett resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
xắc xô (n) [a musical instrument of the woodwind family] (n) saxofon (n) [a musical instrument of the woodwind family] (u)

VI SV Översättningar för

skjuta på
(n v) [container] hink (n v) [container] (u)
(n v) [container] spann (n v) {n} [container]
(n v) [container] ämbar (n v) [container]