Söktermen diskriminering har 7 resultat
SVSvenskaDETyska
diskriminering(n)[the act of making a distinction, noting differences between things](u) Unterscheidung(n){f}[the act of making a distinction, noting differences between things]
diskriminering(n)[uppförande](u) Benachteiligung(n){f}[uppförande]
diskriminering(n)(u) Diskriminierung(n){f}
diskriminering(n)[distinct treatment on the basis of prejudice](u) Diskriminierung(n){f}[distinct treatment on the basis of prejudice]
diskriminering(n)[the act of making a distinction, noting differences between things](u) Diskriminierung(n){f}[the act of making a distinction, noting differences between things]
SVSvenskaDETyska
diskriminering(n)[uppförande](u) Diskriminierung(n){f}[uppförande]
diskriminering(n)[distinct treatment on the basis of prejudice](u) Schlechterstellung(n){f}[distinct treatment on the basis of prejudice]
SVSynonymer för diskrimineringDEÖversättningar
utestängning[utfrysning]Ausschluss{m}
bojkott[utfrysning](uBoykott{m}
landsförvisning[utfrysning](uExil{n}
isolering[köpförbud](uAbsonderung{f}
avstängning[köpförbud]Ausschluss{m}
blockad[köpförbud](uBlockade{f}
spärr[köpförbud](uBarriere{f}
xenofobi[främlingshat](uFremdenfeindlichkeit{f}
fördom[missgynnande](uVorurteil{n}
partiskhet[missgynnande](uVoreingenommenheit(f)