Söktermen diskriminering har 7 resultat
SVSvenskaDETyska
diskriminering(n)[the act of making a distinction, noting differences between things](u) Unterscheidung(n){f}[the act of making a distinction, noting differences between things]
diskriminering(n)[uppförande](u) Benachteiligung(n){f}[uppförande]
diskriminering(n)(u) Diskriminierung(n){f}
diskriminering(n)[distinct treatment on the basis of prejudice](u) Diskriminierung(n){f}[distinct treatment on the basis of prejudice]
diskriminering(n)[the act of making a distinction, noting differences between things](u) Diskriminierung(n){f}[the act of making a distinction, noting differences between things]
SVSvenskaDETyska
diskriminering(n)[uppförande](u) Diskriminierung(n){f}[uppförande]
diskriminering(n)[distinct treatment on the basis of prejudice](u) Schlechterstellung(n){f}[distinct treatment on the basis of prejudice]
SVSynonymer för diskrimineringDEÖversättningar
bojkott[utfrysning](uboycott
landsförvisning[utfrysning](ubanishment
isolering[köpförbud](uinsulation
avstängning[köpförbud]suspension
blockad[köpförbud](ublockade
spärr[köpförbud](ubar
xenofobi[främlingshat](uxenophobia
fördom[missgynnande](uprejudice(pej.)
mannamån[missgynnande]favouring
partiskhet[missgynnande](ubias