Söktermen horrör har 4 resultat
DE Tyska SV Svenska
Horror (n) {m} fasa (n)
Horror (n) {m} skräck (n) (u)
Horror (n) [Schrecken] {m} motvilja (n) [Schrecken] (u)
Horror (n) [Schrecken] {m} avsky (n) [Schrecken] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för horror SV Översättningar
Angst [Furcht] f ångest (u)
Respekt [Furcht] m respekt (u)
Panik [Furcht] f panik (u)
Entsetzen [Furcht] n skräck (u)
Schreck [Furcht] m skräck (u)
Schauder [Furcht] m skälvning (u)
Todesangst [Furcht] f skräck (u)
Ängstlichkeit [Furcht] f ängslan (u (invariable))
Phobie [Furcht] f fobi (u)
Grausen [Furcht] n rysning (u)
Heidenangst [Furcht] f ryslig ångest
Furcht [Schrecken] f fruktan (invariable)
Grauen [Schrecken] n hemskhet
Gespenst [Schrecken] n vålnad (u)
Bestürzung [Schrecken] f bestörtning (u)
Bangen [Schrecken] Rädsla
Beklemmung [Schrecken] f sammandragning (u)
Schock [Schrecken] m chock {n}
Bammel [Schrecken] m skräck (u)
Abscheu [Entsetzen] m avsky (u)