Söktermen noch har 39 resultat
DETyskaSVSvenska
noch(o)[allgemein] fortfarande(o)[allgemein]
noch(v n adv conj)[in addition] ännu(v n adv conj)[in addition]
noch[intensivierendes Wort] ännu[intensivierendes Wort]
noch(o)[intensivierendes Wort] ännu(o)[intensivierendes Wort]
noch(v n adv conj)[thus far] ännu(v n adv conj)[thus far]
DETyskaSVSvenska
noch(adj adv n v)[to an even greater degree] ännu(adj adv n v)[to an even greater degree]
noch(adj adv n v)[up to a time, as in the preceding time] ännu(adj adv n v)[up to a time, as in the preceding time]
noch[Grad] fortfarande[Grad]
noch(o)[Grad] fortfarande(o)[Grad]
noch[allgemein] fortfarande[allgemein]
noch(adj v adv n)[emphasising comparative] ännu(adj v adv n)[emphasising comparative]
noch(v n adv conj)[continuously up to this point in time] fortfarande(v n adv conj)[continuously up to this point in time]
noch(adj adv n v)[up to a time, as in the preceding time] fortfarande(adj adv n v)[up to a time, as in the preceding time]
noch[allgemein] alltjämt[allgemein]
noch(o)[allgemein] alltjämt(o)[allgemein]
noch[allgemein] eller[allgemein]
noch(o)[allgemein] eller(o)[allgemein]
noch[Adverb] annat[Adverb]
noch(o)[Adverb] annat(o)[Adverb]
noch(adj v adv n)[emphasising comparative] än nu(adj v adv n)[emphasising comparative]
noch(v n adv conj)[in addition] ytterligare(v n adv conj)[in addition]
noch(o)[intensivierendes Wort] ändå(o)[intensivierendes Wort]
noch(adj adv n v)[to an even greater degree] ändå(adj adv n v)[to an even greater degree]
noch(v n adv conj)[continuously up to this point in time] än(v n adv conj)[continuously up to this point in time]
noch(adj v adv n)[emphasising comparative] än(adj v adv n)[emphasising comparative]
noch(v n adv conj)[thus far] än(v n adv conj)[thus far]
noch(adj adv n v)[to an even greater degree] än(adj adv n v)[to an even greater degree]
noch(v n adv conj)[in addition] till(v n adv conj)[in addition]
noch[Adverb] mer[Adverb]
noch(o)[Adverb] mer(o)[Adverb]
noch[intensivierendes Wort] ändå[intensivierendes Wort]
noch[intensivierendes Wort] ytterligare[intensivierendes Wort]
noch(o)[intensivierendes Wort] ytterligare(o)[intensivierendes Wort]
noch[Menge] ännu[Menge]
noch(o)[Menge] ännu(o)[Menge]
noch[Zeit] ännu[Zeit]
noch(o)[Zeit] ännu(o)[Zeit]
noch[allgemein] ännu[allgemein]
noch(o)[allgemein] ännu(o)[allgemein]

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för nochSVÖversättningar
dann[überdies]
dazu[überdies]därtill
weiter[überdies]närmare
außerdem[überdies]dessutom
daneben[überdies]bredvid
hinzu[überdies]därtill
ferner[überdies]hädanefter
sonst[überdies]på ett annat sätt
falsch[überdies]falsk
ansonsten[überdies]annars
plus[überdies]plus{n}
und[überdies]och
nebenbei[überdies]förresten
auch[überdies]även
obendrein[überdies]därtill
ebenfalls[überdies]likaså
darüber hinaus[überdies]utöver
bis jetzt[so weit]ända tills nu
darüber[mehr]om det
viel[mehr]mycket