Söktermen princip har 3 resultat
Hoppa till
SVSvenskaDETyska
princip(n)[resonerande](u) Grundsatz(n){m}[resonerande]
princip(n)[moral](u) Prinzip(n){n}[moral]
princip(n)[resonerande](u) Prinzip(n){n}[resonerande]
SVSynonymer för principDEÖversättningar
ledmotiv[genomgående tanke]Titelmusik(n)
sammanhang[genomgående tanke]nZusammenhang{m}
tema[genomgående tanke]nroter Faden
tråd[genomgående tanke](uKabel{n}
teori[grundprincip](uDissertation{f}
utgångspunkt[grundprincip](uAusgangspunkt{n}
kriterium[grundprincip]nKriterium{n}
aspekt[grundprincip](uAspekt{m}
sträckning[riktning](uMuskelzerrung{f}
kurs[riktning](uRate{f}
väg[riktning](uWeg{m}
rutt[riktning](uFahrweg
bana[riktning](uTrajektorie
program[riktning]nProgramm{n}
linje[riktning](uTrassierung
levnadsregel[grundsats](uLehrspruch{m}
maxim[grundsats](uDiktum{n}
plan[system](ueben
uppläggning[system]Ablagerung{f}
strategi[system](uPolitik{f}