Söktermen umfassen har 35 resultat
DE Tyska SV Svenska
umfassen [Kosten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inberäkna [Kosten]
 • inberäknad
umfassen [bestehen aus]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
innefatta [bestehen aus]
 • innefattad
umfassen (v) [bestehen aus]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
innefatta (v) [bestehen aus]
 • innefattad
umfassen [einschließen]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
innefatta [einschließen]
 • innefattad
umfassen (v) [einschließen]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
innefatta (v) [einschließen]
 • innefattad
DE Tyska SV Svenska
umfassen (v) [encircle]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inringa (v) [encircle]
 • inringad
umfassen [einschließen]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
innehålla [einschließen]
 • innehållen
umfassen (v) [einschließen]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
innehålla (v) [einschließen]
 • innehållen
umfassen (v) [include]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
innehålla (v) [include]
 • innehållen
umfassen (v) [surround]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta (v) [surround]
 • omfattad
umfassen (v) [Kosten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inberäkna (v) [Kosten]
 • inberäknad
umfassen [Kosten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inkludera [Kosten]
 • inkluderad
umfassen (v) [Kosten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inkludera (v) [Kosten]
 • inkluderad
umfassen (v) [include]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inkludera (v) [include]
 • inkluderad
umfassen [Zeit] spänna över [Zeit]
umfassen (v) [Zeit] spänna över (v) [Zeit]
umfassen [Zeit]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omspänna [Zeit]
 • omspänd
umfassen (v) [Zeit]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omspänna (v) [Zeit]
 • omspänd
umfassen (v) [Kosten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta (v) [Kosten]
 • omfattad
umfassen (v) [Gebiet]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
täcka (v) [Gebiet]
 • täckt
umfassen [einschließen]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inbegripa [einschließen]
 • inbegripen
umfassen (v) [einschließen]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inbegripa (v) [einschließen]
 • inbegripen
umfassen [enthalten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inbegripa [enthalten]
 • inbegripen
umfassen (v) [enthalten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
inbegripa (v) [enthalten]
 • inbegripen
umfassen [bestehen aus] bestå av [bestehen aus]
umfassen (v) [bestehen aus] bestå av (v) [bestehen aus]
umfassen [Kosten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta [Kosten]
 • omfattad
umfassen [Gebiet]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
täcka [Gebiet]
 • täckt
umfassen [bestehen aus]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta [bestehen aus]
 • omfattad
umfassen (v) [bestehen aus]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta (v) [bestehen aus]
 • omfattad
umfassen [einschließen]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta [einschließen]
 • omfattad
umfassen (v) [einschließen]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta (v) [einschließen]
 • omfattad
umfassen [enthalten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta [enthalten]
 • omfattad
umfassen (v) [enthalten]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta (v) [enthalten]
 • omfattad
umfassen (v) [include]
 • umfasst
 • umfasst
 • umfassen
 • umfasstest
 • umfassten
 • umfasse
omfatta (v) [include]
 • omfattad

Tyska Svenska översättingar