Svenska Engelska
internationell arbetsdelning international division of labour
Internationell atomtid International Atomic Time
internationell balans international balance
internationell ekonomisk rätt international economic law
Internationell flygplats International airport
internationell fördelning international distribution
Internationell gotik International Gothic
internationell handel international trade
internationell harmonisering international harmonisation
internationell jämförelse international transaction
internationell konflikt international conflict
internationell konkurrenskraft international competitiveness
internationell konvention international convention
internationell normalisering international standardisation
internationell organisation international organisation
internationell politik international politics
internationell privaträtt private international law
internationell rätt international law
internationell standardisering international standardisation
internationell säkerhet international safety
internationell vattenväg international watercourse
internationell överenskommelse international agreement
Internationella astronomiska unionen International Astronomical Union
Internationella bilsportfärger List of international auto racing colors
Internationella brigaderna International Brigades
Internationella brottmålsdomstolen International Criminal Court
Internationella domstolen International Court of Justice
Internationella domstolen i Haag International Court of Justice
Internationella federationen av fria evangeliska kyrkor International Federation of Free Evangelical Churches
Internationella filmfestivalen i Locarno Locarno International Film Festival
Internationella filosofidagen International Philosophy Day
Internationella filosofikongressen International congress of philosophy
internationella fonetiska alfabetet International Phonetic Alphabet
Internationella förbundet religiösa socialister International League of Religious Socialists
Internationella Havsforskningsrådet International Council for the Exploration of the Sea
Internationella hundorganisationen Fédération Cynologique Internationale
Internationella ishockeyförbundet International Ice Hockey Federation
Internationella kommittéen för den fjärde internationalen International Committee of the Fourth International
Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Internationella modersmålsdagen International Mother Language Day
Internationella naturvårdsunionen World Conservation Union
Internationella Olympiska Kommitténs ledamöter List of members of the International Olympic Committee
Internationella orienteringsförbundet International Orienteering Federation
internationella relationer international relations
internationella relationer på miljöområdet international environmental relations
Internationella rymdstationen International Space Station
internationella sjöfartsorganisationens kodex IMCO code
Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket International Day of Solidarity with the Palestinian People
Internationella standardiseringsorganisationen International Organization for Standardization
Internationella teleunionen International Telecommunication Union
Internationella valutafonden International Monetary Fund
Internationella vattendagen World Day for Water
Internationella öspelen International Island Games Association
internationellt internationally
internationellt bistånd international assistance
Internationellt hjälpspråk International auxiliary language
internationellt samarbete international co-operation
internationellt viktigt ekosystem internationally important ecosystem
internatskola boarding school
internera intern
internerad kvinna detainee
internerad man detainee
internering internment
Interneringsläger för japaner i USA under andra världskriget Japanese American internment
internet Internet
Internet Archive Internet Archive
Internet Assigned Numbers Authority Internet Assigned Numbers Authority
Internet Channel Internet Channel
Internet Engineering Steering Group Internet Engineering Steering Group
Internet Engineering Task Force Internet Engineering Task Force
Internet Explorer Internet Explorer
Internet Information Services Internet Information Services
Internet Relay Chat Internet Relay Chat
Internet Society Internet Society
internet-beställning web-ordering
Internetaccess Internet access
Internetbank Online banking
Internetfenomen List of Internet phenomena
Internetfilter Content-control software
Internetforum Internet forum
Internetkafé Cybercafé
Internetkasino Online casino
Internetmask Computer worm
Internetpoker Online poker
Internetpornografi Internet pornography
Internetprotokoll Internet Protocol
Internettjänsteproducent internet service provider
Internettroll Troll
internist internist
internredovisning management accounting
internt internally
Interosseusmuskler Palmar interossei muscles
Interparlamentariska unionen Inter-Parliamentary Union
interpellation interpellation
interpellera interpellate
interplanetarisk interplanetary
Interpol Interpol