Svenska Engelska
Klingnau Klingnau
Klingon Language Institute Klingon Language Institute
klingstyrning sawguide
klinik clinic
kliniker clinician
klinisk clinical
klinisk psykologi clinical psychology
kliniskt symtom clinical symptom
klinka strum
klinkbyggd clinker-built
Klintar Centaurea
klintbergare urban legend
Klio Clio
Kliper Kliper
klipp bargain
klipp och klistra cut'n'paste
klippa cut off
klippa av snip
klippa får shear
klippa sig get one's hair cut
klippa sönder cut up
klippa ut cut out
Klippans kommun Klippan Municipality
klippare cutter
klippblock rock
Klippdomen Dome of the Rock
klippduva rock dove
Klippel-Feils syndrom Klippel-Feil syndrome
klipper cuts
klippig rocky
klippiga rocky
Klippiga bergen Rocky Mountains
Klippkyrkorna i Ivanovo Rock-hewn Churches of Ivanovo
Klippkyrkorna i Lalibela Lalibela
Klippkänguruer Rock-wallaby
Klippmarsvin Rock Cavy
Klippmålningarna i Tadrart Acacus Tadrart Acacus
Klippmålningarna i Tsodilo Tsodilo
Klippsparv Rock Bunting
klippspets crag
Klippspringare Klipspringer
Klippsta Louhela railway station
Klippsvala Crag Martin
klippt shorn
klippt får shorn
klippvägg rock face
klipsk astute
klipskhet astuteness
klirr clink
klirra jingle
klirrande jingle
klirrar clinks
klister paste
klistermärke sticker
klistra paste
klistrad dummy paste-up
klistrig tacky
Klistriga ändar DNA end
klistring paste-up
klitoris clitoris
klitorisk clitoral
klitoriskappa clitoral hood
kliv step
kliva stalk
klivit strode
KLM KLM
klo pincers
kloak sewer
kloakbrunn cesspool
Kloakdjur Monotreme
kloaköppning cloaca
Kloapor Callitrichinae
klocka watch
Klocka -n -or Clock
klockan oclock
klockan fyra four o'clock
Klockan K Towards Zero
Klockan klämtar för dig For Whom the Bell Tolls
klockare sexton
klockarmband wristlet
klockblomma campanula
Klockbägarkultur Beaker culture
klockficka fob
klockformig bell-shaped
klockgavel bell-gable
Klockgroda European Fire-bellied Toad
klockkedja fob
Klockljung Erica tetralix
klockradio clock radio
klockringare campanologist
klockringning peal
klockringningar chimes
klockspel carillon
klockspelskonst campanology
klockstapel bell tower
klocktorn bell tower
Klockväxter Campanulaceae
Klodvig Clovis
Klodvig I Clovis I
Klodvig II Clovis II
Klodvig III Clovis III
Klodvig IV Clovis IV
klohammare claw hammer
klok prudent
klokhet prudence
klokt advisable
klon clone
klona clone
Klonazepam Clonazepam
Klondike Klondike River
kloner clones
kloning cloning
klor chlorine
kloral chloral
klordioxid chlorine dioxide
klorera chlorinate
klorerad chlorinated
klorerat kolväte chlorinated hydrocarbon
klorering chlorination
klorfenol chlorophenol
klorfluorid chlorine fluoride
klorgas chlorine
klorid chloride
Klorit Chlorite group
klormonofluorid chlorine monofluoride
klorofluorkarbon CFC
kloroform chloroform
klorofyll chlorophyll
Kloroplast Chloroplast
klororganisk förening organochlorine compound
kloros chlorosis
klorpentafluorid chlorine pentafluoride
Klorprotixen Chlorprothixene
klorsyrlighet chlorous acid
klortrifluorid chlorine trifluoride
klosett lavatory
kloss block
kloster abbey
kloster- monastic
Klosterbacken Luostarinmäki
klosterkyrka abbey
Klosterkyrkan Saint-Denis Basilique Saint-Denis
klosterliv monasticism
Klosters-Serneus Klosters
Klosterupplösningen Dissolution of the Monasteries
Klosterön Reichenau Reichenau Island
Klostret Admont Admont Abbey
Klostret Maulbronn Maulbronn Abbey
Klostret Seckau Seckau Abbey
klot ball
klotblixt ball lightning
klotformig globular
Klotfoting Glomeris marginata
Klotho Clotho
Klotkaktusar Gymnocalycium
Klotpyrola Pyrola minor
klotrund spherical
klots block
Klotspindlar Tangle web spider
klotter scrawl
klottra scrawl
klottra ned scribble
klottrande scribbling
klottrare scribbler
klottrig scratchy
klotytefunktion spherical harmonics
Kluane nationalpark Kluane National Park and Reserve
klubb club
klubba nightstick
klubbar clubs
Klubbekriget Cudgel War
klubbflicka caddie
klubbhus clubhouse
klubbpojke caddie
klubbrock blazer
klucka cluck
kluckande clucking
Kluczbork Kluczbork
kludda daub
kluddar daubs
klump lump
klump-fot club-foot
klumpeduns clodhopper
klumpfot clubfoot
klumpfotad clubfooted
Klumpförebyggande medel Anticaking agent
klumpig awkward
klumpighet awkwardness
klumpigt clumsily
klumpsumma lump sum
klunga gathering
klungor clusters
klunk swallow
klurig tricky
klusil stop
Klusjino Klushino
kluster cluster
klusterbomb cluster bomb
Klutjevskaja Sopka Klyuchevskaya Sopka
kluven ambivalent
Kluven ergativitet Split ergativity
kluven gom cleft palate
kluven personlighet split personality
kluven ryggrad spina bifida
klyfta gap
klyftig clever
klyscha cliché
Klyschbingo Buzzword bingo
Klytaimnestra Clytemnestra
klyva crack
klyva sig bifurcate
klyvare jib
klyvbar fissile
klyvde cleft
klyvning cleavage
Klyvstenar Pleiospilos
klyvsåg ripsaw
klyvt cleft
klä dress
klä av dismantle
klä av någon undress somebody
klä av sig strip
klä fin dress up
klä möbler upholster
klä någon become someone
klä på sig dress
klä på sig ordentligt wrap up
klä sig dress
klä upp tog up
klä upp sig dress up
kläcka hatch
kläckas hatch
kläckning hatch
kläda dress
klädborste clothes-brush
klädd clad
klädd i wearing
klädd i kilt kilted
klädedräkt garb
klädeesborste clothesbrush
kläder dress
kläder klara för strykning clothes for ironing
klädeshandlare draper
klädesplagg garment
klädgalge hanger
klädhängare coat hanger
klädkammare dressing room
klädkod dress code
klädloge dressing room
klädnadsindustri clothing industry
klädnypa clothespin
klädpoker strip poker
klädsam becoming
klädsel wear
klädserviceman valet
klädskåp wardrope
klädsnobb dude
klädstreck clothesline
klädtrasor tatters
kläm pep
Klämdag Long weekend
klämma clip
klämma fast pin
klämma ihop clip
klämma in i squash into
klämma in i hörnet wedge in the corner
klämma sig in i squash into
klämmig zippy
klämta toll
klämtning toll
klänga climb
klänga fast hang on
klänge tendril
klängväxt climber
klänning gown
klänningar gowns
klänningsliv corsage
klär dig suits you
klärobskyr chiaroscuro
klärvoajans clairvoyance
klärvoajant clairvoyant
klärvoajant kvinna clairvoyant
klärvoajant man clairvoyant
klätt kort picture card
Klätterfiskar Climbing gourami
Klättertjuven Catch That Kid
klätterväxt climber
klättra scramble
klättra upp mount
klättra uppför scale
klättrande climbing
klättrar climbs
klättrare climber
klättring climbing
klå wallop
klå upp trounce
klåda itching
klåpa bungle
klåpare dilettante
klåperska blunderer
Klæbu kommun Klæbu
klösa scratch
klöv clove
klövar cloves
klöver clover
klöver ess ace of clubs
klöver och ruter clubs and diamonds
klöverblad cloverleaf
klöverbladskorsning cloverleaf
klövfotad cloven-footed
klövjekorg pannier
Klövrar Clover
Klövskog Klaukkala
Kmail KMail
Kmara Kmara
KN KN
Knabstrup Knabstrup
Knabstrupper Knabstrup
Knack Engine knocking
knack knack rat-a-tat
knacka tap
Knacka försiktigt Tap
knacka på knock at
knackade knocked
knackande rat-a-tat
Knackarna The Tommyknockers
Knackkorv Frankfurter
knackning rap
knagglig rough
Knaggrocka Thornback ray
knak crack
knaka creak
knakande crack
knall pop
knalla pop
Knallgas Oxyhydrogen
knallhatt primer
knallpistol popgun
knallsucce blockbuster
knapp meager
knapp lön pittance
knapp tillgång på in short supply
knappa in reduce
knappast hardly
knappbatteri button-cell battery
knapphet lack
knapphjälp buttonhelp
knapphändig terse
knapphål buttonhole
knapphålsblomma buttonhole
knappnål pin
knappnålshuvud pinhead
knappt hardly
knappt underhåll pittance
knapptelefon featurephone
knapra nibble
knapra på crunch
knaprig crispy
knark dope
knarkare junkie
knarklangare dealer
knarr creak
knarra creak
knarrande creaky
knarrig ill-humored
Knase Anka Fethry Duck
Knasen Beetle Bailey
knasig goofy
knastra crackle
knastrande crackle
Knattspyrnufélagið Þróttur Knattspyrnufélagið Þróttur