Svenska Engelska
Klingnau Klingnau
Klingon Language Institute Klingon Language Institute
klingstyrning sawguide
klinik clinic
kliniker clinician
klinisk clinical
klinisk psykologi clinical psychology
kliniskt symtom clinical symptom
klinka strum
klinkbyggd clinker-built
Klintar Centaurea
klintbergare urban legend
Klio Clio
Kliper Kliper
klipp bargain
klipp och klistra cut'n'paste
klippa cut off
klippa av snip
klippa får shear
klippa sig get one's hair cut
klippa sönder cut up
klippa ut cut out
Klippans kommun Klippan Municipality
klippare cutter
klippblock rock
Klippdomen Dome of the Rock
klippduva rock dove
Klippel-Feils syndrom Klippel-Feil syndrome
klipper cuts
klippig rocky
klippiga rocky
Klippiga bergen Rocky Mountains
Klippkyrkorna i Ivanovo Rock-hewn Churches of Ivanovo
Klippkyrkorna i Lalibela Lalibela
Klippkänguruer Rock-wallaby
Klippmarsvin Rock Cavy
Klippmålningarna i Tadrart Acacus Tadrart Acacus
Klippmålningarna i Tsodilo Tsodilo
Klippsparv Rock Bunting
klippspets crag
Klippspringare Klipspringer
Klippsta Louhela railway station
Klippsvala Crag Martin
klippt shorn
klippt får shorn
klippvägg rock face
klipsk astute
klipskhet astuteness
klirr clink
klirra jingle
klirrande jingle
klirrar clinks
klister paste
klistermärke sticker
klistra paste
klistrad dummy paste-up
klistrig tacky
Klistriga ändar DNA end
klistring paste-up
klitoris clitoris
klitorisk clitoral
klitoriskappa clitoral hood
kliv step
kliva stalk
klivit strode
KLM KLM
klo pincers
kloak sewer
kloakbrunn cesspool
Kloakdjur Monotreme
kloaköppning cloaca
Kloapor Callitrichinae
klocka watch
Klocka -n -or Clock
klockan oclock
klockan fyra four o'clock
Klockan K Towards Zero
Klockan klämtar för dig For Whom the Bell Tolls
klockare sexton
klockarmband wristlet
klockblomma campanula
Klockbägarkultur Beaker culture
klockficka fob
klockformig bell-shaped
klockgavel bell-gable
Klockgroda European Fire-bellied Toad
klockkedja fob
Klockljung Erica tetralix
klockradio clock radio
klockringare campanologist
klockringning peal
klockringningar chimes
klockspel carillon
klockspelskonst campanology
klockstapel bell tower
klocktorn bell tower
Klockväxter Campanulaceae
Klodvig Clovis
Klodvig I Clovis I
Klodvig II Clovis II
Klodvig III Clovis III
Klodvig IV Clovis IV
klohammare claw hammer
klok prudent
klokhet prudence