Svenska Engelska
litteratör man of letters
litterär bookish
Litterär figur Fictional character
litterär äganderätt copyright
litterärt språk literary language
Little Big Man Little Big Man
Little Britain Little Britain
Little Crow Taoyateduta
Little Nicky Little Nicky
Little Peggy March Peggy March
Little Richard Little Richard
Little Shop of Horrors Little Shop of Horrors
Little Skellig Little Skellig
Littois Littoinen
liturgi liturgy
liturgisk liturgical
Liu Shaoqi Liu Shaoqi
Liu Xiang Liu Xiang
liv living
liv efter detta afterlife
Liv Grete Poirée Liv Grete Skjelbreid Poirée
Liv Kristine Liv Kristine
Liv och Livtrasir Líf and Lífthrasir
Liv Tyler Liv Tyler
Liv Ullmann Liv Ullmann
liva upp animate
livad active
livboj life buoy
livbälte life belt
livbåt lifeboat
Live and Rare Live and Rare
Live Apocalipse Live Apocalipse
Live at Last Live at Last
Live at Leeds Live at Leeds
Live at the Budokan Live at Budokan
Live at the House of Blues Live at the House of Blues
Live at the Rainbow Iron Maiden
Live aus Berlin Live aus Berlin
Live Bait for the Dead Live Bait for the Dead
live efter detta after-life
Live Free or Die Hard Live Free or Die Hard
Live in the UK Live in the UK
Live on Two Legs Live on Two Legs
Live Rounds In Tokyo Live Rounds in Tokyo
Live-cd LiveCD
Livealbum Live album
livegen villein
livegenskap bondage
Liver Livonian people
Liverpool Liverpool
Liverpool Street station Liverpool Street station
livet efter detta afterlife
livet efter döden afterlife
Livet är ett mirakel Life Is a Miracle
Livet är underbart Life Is Beautiful
Livet é python And Now for Something Completely Different
Livets Ord Livets Ord
Livets uppkomst Origin of life
livfull animated
livfullhet animation
livförsäkring life insurance
livgivande life-giving