Svenska Engelska
psyke mind
psykedelisk psychedelic
Psykedelisk trance Psychedelic trance
Psykedeliska svampar Psilocybin mushrooms
psykiater alienist
psykiatri psychiatry
psykiatrisk psychiatric
psykiatriskt sjukhus mental hospital
psykisk psychic
Psykisk störning Mental disorder
psykisk verkan psychic effect
psykiskt efterbliven mentally deficient
psykiskt handikappad kvinna mentally handicapped person
psykiskt handikappad man mentally handicapped person
Psykiskt trauma Psychological trauma
psykiskt utvecklingsstörd mentally deficient
Psykoakustik Psychoacoustics
psykoanalys psychoanalysis
psykoanalysera psychoanalyze
psykoanalytiker psychoanalyst
psykoanalytisk psychoanalytic
Psykodynamisk psykoterapi Psychodynamic psychotherapy
psykokatharsis catharsis
psykokinesi psychokinesis
psykolog psychologist
psykologi psychology
psykologisk psychological
Psykologisk egoism Psychological egoism
psykologisk krigföring psychological warfare
psykologisk påfrestning psychological stress
psykologisk verkan psychological effect
Psykologiskt test Psychological testing
Psykologism Psychologism
psykopat psychopath
psykopatisk psychopathic
psykos psychosis
psykosomatisk psychosomatic
psykosomatisk sjukdom psychosomatic illness
psykosomatisk verkan psychosomatic effect
psykosomatsik sjukdom psychosomatic illness
Psykosyntes Psychosynthesis
psykoterapi psychotherapy
psykotisk insane
Ptah Ptah
Pteranodon Pteranodon
Pterapogon kauderni Banggai cardinalfish
Pteraspidomorphi Pteraspidomorphi
Pterodactylus Pterodactylus
Pterodroma Gadfly petrel
Ptitjka Ptichka
Ptolemaida Ptolemaida
ptolemaios ptolemy's
Ptolemaios I Soter Ptolemy I Soter
Ptolemaios II Filadelfos Ptolemy II Philadelphus
Ptolemaios III Euergetes Ptolemy III Euergetes
Ptolemaios IV Filopator Ptolemy IV Philopator
Ptolemaios IX Ptolemy IX Lathyros
Ptolemaios V Epifanes Ptolemy V Epiphanes
Ptolemaios VI Filometor Ptolemy VI Philometor
Ptolemaios X Ptolemy X Alexander I
Ptolemaios XI Ptolemy XI Alexander II
Ptolemaios XII Ptolemy XII Auletes
Ptolemaios XIII Filopator Filadelfos Ptolemy XIII Theos Philopator
Ptolemaios XIV Ptolemy XIV of Egypt
ptolemaiska ptolemaic
Ptolemaiska dynastin Ptolemaic dynasty