Svenska Engelska
Världsmiljödagen World Environment Day
Världsminne Memory of the World Programme
världsmästare world champion
världsmästerskap world cup
Världsmästerskapen i alpin skidsport FIS Alpine World Ski Championships
Världsmästerskapen i nordisk skidsport FIS Nordic World Ski Championships
Världsmästerskapen i skidskytte Biathlon World Championships
Världsmästerskapet för klubblag FIFA Club World Cup
Världsmästerskapet i fotboll för klubblag FIFA Club World Cup
Världsnaturfonden World Wide Fund for Nature
världsomfattande global
världsomsegling circumnavigation
världsomspännande global
Världsorganisationen mot tortyr World Organisation Against Torture
Världspostföreningen Universal Postal Union
världsrekord world record
Världsrekord i simning World records in swimming
Världsreligion Major religious groups
världsrymd space
Världssamhälle World government
världsstad metropolis
Världssystemteorin World-systems theory
Världstoalettorganisationen World Toilet Organization
Världsturismorganisationen World Tourism Organization
Världsungdomsdagen World Youth Day
Världsungdomsfestivalen World Festival of Youth and Students
Världsutställning Expo
världsvan urbane
världsväv WWW
värma heat
värma upp warm up
värma upp i förväg preheat
värmare heater
värmas warm
värmas upp warm up
Värmdö kommun Värmdö Municipality
värme heat
värme- thermal
värmeackumulering heat storage
värmealstrande calorific
värmeanläggning heating plant
värmebeständig heat-resistant
värmebölja heat wave
värmeelement electric heater
värmekraftanläggning thermal power plant
värmekraftverk thermal power plant
värmelagring heat storage
värmeledning central heating
Värmeledningsekvationen Heat equation
värmeledningspanna furnace
värmeljus tealight
värmelära thermodynamics
Värmemaskin Heat engine
Värmemängd Heat
värmepanna boiler
värmeplatta hot plate
värmepump heat pump