Söktermen adherence har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
adherence (n)[sticking] fastsittande (n){n}[sticking]
adherence (n)[politics] fasthållande (n){n}[politics]
adherence (n)[sticking] vidhäftande (n){n}[sticking]
adherence (n)[sticking] fastklibbande (n){n}[sticking]
adherence (n)[politics] tillgivenhet (n)[politics](u)
EN Engelska SV Svenska
adherence (n)[politics] trohet (n)[politics](u)
adherence fastsittande vid

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för adherenceSV Översättningar
convergence [connection] konvergens (u)
joining [connection] sammanställning (u)
juxtaposition [connection] sammanställning (u)
juncture [connection] tidpunkt (u)
confluence [connection] konvergens (u)
meeting [connection] sammanträde
obedience [compliance] lydnad (u)
acquiescence [compliance] eftergivenhet (u)
submission [compliance] underkastelse (u)
observance [compliance] efterlevnad
conformity [compliance] likhet (u)
cohesion [solidarity] kohesion (u)
union [solidarity] sammanslutning
unity [solidarity] sammanhållning
coherence [solidarity] sammanhang {n}
integration [solidarity] inlemmande {n}