Söktermen avsky har 31 resultat
SV Svenska EN Engelska
avsky (v) [känslor] (u)
 • avskydd
detest (v) [känslor]
 • detested
 • detest
 • detest
 • detested
 • detested
avsky (n) [an anathema] (u) bête noire (n) [an anathema] (n)
avsky (v) [förakta] (u)
 • avskydd
despise (v) [förakta]
 • despised
 • despise
 • despise
 • despised
 • despised
avsky (v) [känslor] (u) be disgusted by (v) [känslor]
avsky (v) [känslor] (u) be revolted by (v) [känslor]
SV Svenska EN Engelska
avsky (v) [känslor] (u) be nauseated be (v) [känslor]
avsky (v) [känslor] (u) abominate (v) [känslor] (formal)
avsky (u) abominate (formal)
avsky (v) [to regard with horror or detestation] (u)
 • avskydd
abhor (v) [to regard with horror or detestation]
 • abhorred
 • abhor
 • abhor
 • abhorred
 • abhorred
avsky (v) [känslor] (u)
 • avskydd
abhor (v) [känslor]
 • abhorred
 • abhor
 • abhor
 • abhorred
 • abhorred
avsky (u)
 • avskydd
abhor
 • abhorred
 • abhor
 • abhor
 • abhorred
 • abhorred
avsky (v) [känslor] (u)
 • avskydd
loathe (v) [känslor]
 • loathed
 • loathe
 • loathe
 • loathed
 • loathed
avsky (v) [to dislike intensely] (u)
 • avskydd
detest (v) [to dislike intensely]
 • detested
 • detest
 • detest
 • detested
 • detested
avsky (n) [känslor] (u) abhorrence (n) [känslor]
avsky (n) [känslor] (u) repulsion (n) [känslor]
avsky (n) [känslor] (u) repugnance (n) [känslor] (formal)
avsky (n) [känslor] (u) abomination (n) [känslor]
avsky (n) [känslor] (u) loathing (n) [känslor]
avsky (n) [känslor] (u) loathsomeness (n) [känslor]
avsky (n) [känslor] (u) lothsomeness (n) [känslor]
avsky (n) [känslor] (u)
 • avskydd
disgust (n) [känslor]
 • disgusted
 • disgust
 • disgust
 • disgusted
 • disgusted
avsky (v) [förakta] (u)
 • avskydd
scorn (v) [förakta]
 • scorned
 • scorn
 • scorn
 • scorned
 • scorned
avsky (n) [känsla] (u) hatred (n) [känsla]
avsky (n) [känsla] (u)
 • avskydd
hate (n) [känsla]
 • hated
 • hate
 • hate
 • hated
 • hated
avsky (v) [känslomässigt tillstånd] (u)
 • avskydd
hate (v) [känslomässigt tillstånd]
 • hated
 • hate
 • hate
 • hated
 • hated
avsky (v) [känslor] (u)
 • avskydd
hate (v) [känslor]
 • hated
 • hate
 • hate
 • hated
 • hated
avsky (u)
 • avskydd
loathe
 • loathed
 • loathe
 • loathe
 • loathed
 • loathed
avsky (u) abomination
avsky (u)
 • avskydd
detest
 • detested
 • detest
 • detest
 • detested
 • detested
avsky (u) execration
avsky (u) abhorance