Söktermen careful har 18 resultat
EN Engelska SV Svenska
careful (a) [investigation] grundlig (a) [investigation]
careful föesiktig
careful aktsam
careful (a) [investigation] sorgfällig (a) [investigation]
careful (a) [painstaking] omsorgsfull (a) [painstaking]
EN Engelska SV Svenska
careful (a) [person] förbehållsam (a) [person]
careful (a) [answer] förbehållsam (a) [answer]
careful (a) [person] reserverad (a) [person]
careful (a) [answer] reserverad (a) [answer]
careful (a) [cautious] försiktig (a) [cautious]
careful ordentlig
careful (a) [painstaking] noggrann (a) [painstaking]
careful (a) [cautious] välbetänkt (a) [cautious]
careful (a) [cautious] vaksam (a) [cautious]
careful (a) [cautious] förtänksam (a) [cautious]
careful (a) [cautious] varsam (a) [cautious]
careful (a) [person] försiktig (a) [person]
careful (adj) [cautious] försiktig (adj) [cautious]

Engelska Svenska översättingar