Söktermen courage har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
courage mod {n}
courage (n) [behavior] mod (n) {n} [behavior]
courage (n) [behavior] tapperhet (n) [behavior] (u)
courage (n) [behavior] oförskräckthet (n) [behavior] (u)
courage kurage {n}
EN Engelska SV Svenska
courage (n) [behavior] nervstyrka (n) [behavior] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för courage SV Översättningar
coolness [aplomb] svalka (u)
poise [aplomb] balansera
intrepidity [aplomb] (formal oförskräckthet (u)
self-confidence [aplomb] självförtroende {n}
bravery [aplomb] tapperhet (u)
assurance [aplomb] tillförsikt
daring [boldness] dristighet (u)
valour [boldness] tapperhet (u)
pluck [boldness] mod {n}
audacity [boldness] dristighet (u)
character [fortitude] tecken {n}
determination [fortitude] föresats
integrity [fortitude] integritet (u)
firmness [fortitude] fasthet (u)
guts [fortitude] mage (u)
resolution [fortitude] resolution
backbone [fortitude] grundstomme
gallantry [chivalry] galanteri {n}
nobility [chivalry] adel (u)
temerity [chivalry] (formal dumdristighet (u)