Söktermen default har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
default (v) [law] utebli (v) [law]
default (n) [data processing] standardvärde (n) {n} [data processing]
default (n) [law] försummad inställelse (n) [law]
default (v) [law] försummad inställelse (v) [law]
default huvudsaklig
EN Engelska SV Svenska
default (n v) [(electronics, computing) original settings] standard (n v) [(electronics, computing) original settings] (u)
default (v) [payment] försumma att betala (v) [payment]
default (n) [law] uteblivelse (n) [law] (u)
default (n) [payment] försummelse (n) [payment] (u)
default (n v) [(electronics, computing) original settings] standardinställningar (n v) [(electronics, computing) original settings] (n v)
default (n v) [(electronics, computing) original settings] standardalternativ (n v) [(electronics, computing) original settings] (n v)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för default SV Översättningar
defect [deficiency] lyte
inadequacy [deficiency] otillräcklighet (u)
dearth [deficiency] hungersnöd (u)
lack [deficiency] saknad
miss [deficiency] miss
need [deficiency] brist (u)
absence [deficiency] bortvaro (u)
oversight [negligence] översikt (u)
carelessness [negligence] oaktsamhet (u)
laxity [negligence] slapphet (u)
delinquency [negligence] domstol (u)
breach [negligence] brytande
neglect [negligence] vanvårda
dishonour [action] vanheder (u)
repudiate [action] (formal förkasta
crash [action] flyghaveri
go bankrupt [action] gå i konkurs
fail [action] svika
nonperformance [neglect] underlåtenhet (u)
omission [neglect] utelämnande