Söktermen depression har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
depression (u) depression
depression (n) [ekonomi] (u) depression (n) [ekonomi]
depression (n) [finans] (u) depression (n) [finans]
depression (n) [psykiatri] (u) depression (n) [psykiatri]
depression (n) [ekonomi] (u) slump (n) [ekonomi]
SV Svenska EN Engelska
depression (n) [psykiatri] (u) breakdown (n) [psykiatri]
depression (n) [psykiatri] (u) mental breakdown (n) [psykiatri]
depression (n) [psykiatri] (u) crackup (n) [psykiatri]
SV Synonymer för depression EN Översättningar
svårmod [tungsinthet] n melancholy (formal)
dysterhet [tungsinthet] (u gloom (literature)
melankoli [tungsinthet] (u melancholy (formal)
nedslagenhet [tungsinthet] (u despondency
leda [tungsinthet] ennui
beklämning [tungsinthet] (u anxiety
förstämning [tungsinthet] (u dejection
pessimism [tungsinthet] (u pessmism
prisfall [kursfall] slump
nedgång [kursfall] (u downturn
lågkonjunktur [kursfall] (u depression
baisse [kursfall] (u fall in prices
stagnation [dödläge] (u stagnation
modlöshet [misströstan] (u discouragement
brist på självförtroende [misströstan] (u self-doubt
defaitism [misströstan] (u defeatism
olust [förstämning] (u unease
tungsinthet [svårmod] (u sadness
vemod [svårmod] n sadness
hypokondri [svårmod] (u hypochondria
EN Engelska SV Svenska
depression (u) depression
depression (n) [ekonomi] (u) depression (n) [ekonomi]
depression (n) [finans] (u) depression (n) [finans]
depression (n) [psykiatri] (u) depression (n) [psykiatri]
depression (n) [ekonomi] (u) slump (n) [ekonomi]
depression (n) [psykiatri] (u) breakdown (n) [psykiatri]
depression (n) [psykiatri] (u) mental breakdown (n) [psykiatri]
depression (n) [psykiatri] (u) crackup (n) [psykiatri]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för depression SV Översättningar
hole [thing] kuil {m}
cavity [thing] uitholling {f}
basin [thing] bekken {n}
indentation [thing] inspringing {f}
crater [thing] krater {m}
bowl [thing] bekken {n}
recess [thing] rust {m}
hollow [thing] ingevallen
envy [displeasure] nijd (n)
dissatisfaction [displeasure] ontevredenheid {f}
restlessness [displeasure] rusteloosheid (n)
uneasiness [displeasure] onbehagen {n}
discontent [displeasure] mishagen
neurosis [anxiety neurosis] zenuwziekte {f}
despondency [anxiety neurosis] radeloosheid {f}
hypochondria [anxiety neurosis] hypochondrie {f}
decline [recession] afname {m}
slump [recession] snelle daling {f}
unemployment [recession] werkloosheid {f}
stagnation [recession] stagnatie {f}