Söktermen destruction har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
destruction (n) [demolition] demolering (n) [demolition] (u)
destruction (n) [demolition] rasering (n) [demolition] (u)
destruction (n) [demolition] nedrivning (n) [demolition] (u)
destruction (n) [general] förstöring (n) [general] (u)
destruction (n) [person] undergång (n) [person] (u)
EN Engelska SV Svenska
destruction (n) [general] tillintetgörelse (n) [general] (u)
destruction (n) [general] förintelse (n) [general] (u)
destruction (n) [act of destroying] ödeläggelse (n) [act of destroying] (u)
destruction (n) [act of destroying] förstörelse (n) [act of destroying] (u)
destruction (n) [damage] förstörelse (n) [damage] (u)
destruction ofärd

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för destruction SV Översättningar
depredation [devastation] (formal depredación {f}
rapine [devastation] (literature rapiña {f}
spoliation [devastation] (formal expolio
pillage [devastation] (arch. pillaje
catastrophe [calamity] catástrofe {f}
disaster [calamity] desastre {m}
worst [calamity] peor {m}
misfortune [calamity] desventura {f}
cataclysm [calamity] (formal calamidad {f}
extermination [annihilation] exterminio {m}
extinction [annihilation] extinción {f}
extirpation [annihilation] (formal extirpación {f}
fate [death] fortuna {f}
annihilation [death] anonadamiento
havoc [death] estrago
massacre [death] efusión de sangre {f}
ravage [death] desolar
murder [death] asesinato {m}
sack [death] (informal bolso {m}
overthrow [ruin] derrocar