Söktermen discrepancy har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
discrepancy avvikelse (u)
discrepancy (n) [comparison] motsättning (n) [comparison] (u)
discrepancy (n) [comparison] bristande överensstämmelse (n) [comparison] (u)
discrepancy (n) [comparison] diskrepans (n) [comparison] (u)
discrepancy (n) [contradiction] skiljaktighet (n) [contradiction] (u)
EN Engelska SV Svenska
discrepancy (n) [contradiction] motsägelse (n) [contradiction] (u)
discrepancy oförenlighet (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för discrepancy SV Översättningar
difference [lack of harmony] skillnad (u)
incompatibility [lack of harmony] inkompabilitet
inconsistency [lack of harmony] inkonsekvens (u)
anomaly [lack of harmony] avvikelse (u)
inequality [lack of harmony] olikhet (u)
incongruity [lack of harmony] brist på överensstämmelse (u)
dissimilarity [disagreement] kontrast (u)
disparity [disagreement] skillnad (u)
alteration [change] ombildning (u)
modification [change] amendemang {n}
digression [change] utsvävning
deviation [change] avvikelse (u)
divergence [change] divergens (u)
variation [change] variant (u)