Söktermen embellishment har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
embellishment (n) [decorating] dekorering (n) [decorating] (u)
embellishment (n) [decoration] dekorering (n) [decoration] (u)
embellishment (n) [decorating] förskönande (n) {n} [decorating]
embellishment (n) [decoration] förskönande (n) {n} [decoration]
embellishment (n) [decoration] utsmyckande (n) {n} [decoration]
EN Engelska SV Svenska
embellishment (n) [decoration] utsirande (n) {n} [decoration]
embellishment (n) [general] dekoration (n) [general] (u)
embellishment (n) [decorating] prydnad (n) [decorating] (u)
embellishment (n) [general] prydnad (n) [general] (u)
embellishment (n) [decorating] smyckning (n) [decorating] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för embellishment SV Översättningar
frame [architectural ornament] rama in
frieze [architectural ornament] vadmal
decoration [architectural ornament] dekorering (u)
moulding [architectural ornament] gjutning (u)
caricature [exaggeration] karikera
fancy [exaggeration] tycka om
aggrandizement [exaggeration] förstoring (u)
fantasy [exaggeration] fantasi (u)
overstatement [exaggeration] överdrift (u)
ornamentation [decoration] utsirande {n}
painting [decoration] måleri {n}
adornment [decoration] prydande
exaggeration [overstatement] överdrift (u)
cutting [trimming] sågning
reduction [trimming] nedskärning (u)
trim [trimming] trimning (v n adj adv)