Söktermen exfoliate har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
exfoliate (v) [to remove a layer of skin, as in cosmetic preparation] exfoliera (v) [to remove a layer of skin, as in cosmetic preparation] (v)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för exfoliate SV Översättningar
peel [action] skala (u)
flake [action] flinga
skin [action] hud (u)
scale [action] skala (u)
husk [activity] skida (u)
bare [activity] bar (u)
strip [activity] strimma (u)
shell [activity] skala (u)
shed [scale] sprida
drop [scale] fall {n}
denude [scale] beröva
defoliate [scale] avlöva